Hungarian Bible

Numbers 9

Numbers

Return to Index

Chapter 10

1

 

  Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


2

 

  Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására. 

 

 


3

 

  És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé. 

 

 


4

 

  Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei. 

 

 


5

 

  Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak. 

 

 


6

 

  Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására. 

 

 


7

 

  Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, [egyszerűen] kürtöljetek, és ne fújjatok riadót. 

 

 


8

 

  A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között. 

 

 


9

 

  És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is [azokkal] a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől. 

 

 


10

 

  A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 

 

 


11

 

  Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról. 

 

 


12

 

  És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában. 

 

 


13

 

  Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint. 

 

 


14

 

  Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia. 

 

 


15

 

  Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia. 

 

 


16

 

  És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia. 

 

 


17

 

  És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói. 

 

 


18

 

  Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia. 

 

 


19

 

  A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia. 

 

 


20

 

  És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia. 

 

 


21

 

  Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és [amazok] felállíták vala a hajlékot, míg [ezek] oda jutnak vala. 

 

 


22

 

  Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia. 

 

 


23

 

  A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia. 

 

 


24

 

  A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia. 

 

 


25

 

  [Utolszor] indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia. 

 

 


26

 

  Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia. 

 

 


27

 

  És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia. 

 

 


28

 

  Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek. 

 

 


29

 

  Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek. 

 

 


30

 

  Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek. 

 

 


31

 

  És monda [Mózes]: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt. 

 

 


32

 

  És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled. 

 

 


33

 

  Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok. 

 

 


34

 

  És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból. 

 

 


35

 

  Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid. 

 

 


36

 

  Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez. 

 

 


Numbers 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: