Hungarian Bible

Leviticus 10

Leviticus

Return to Index

Chapter 11

1

 

  Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván nékik: 

 

 


2

 

  Szóljatok Izráel fiainak, mondván: Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek minden barmok közül, a melyek vannak e földön: 

 

 


3

 

  Mindazt, a minek hasadt a körme, és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző a barmok közt, megehetitek. 

 

 


4

 

  De a kérődzők és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: A tevét, mert az kérődző ugyan, de nincs hasadt körme; tisztátalan ez néktek. 

 

 


5

 

  A hörcsököt, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek. 

 

 


6

 

  A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek. 

 

 


7

 

  És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek. 

 

 


8

 

  Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se illessétek; tisztátalanok ezek néktek. 

 

 


9

 

  Mindazokból, a melyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg: A minek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg. 

 

 


10

 

  A minek pedig nincsen úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő, és akármely vízben élő állat; mind útálatos az néktek. 

 

 


11

 

  De legyenek [is] útálatosak néktek; azoknak húsából ne egyetek, és holttestöket is útáljátok. 

 

 


12

 

  A minek nincs úszószárnya és pikkelye a vizekben, mind útálatos az néktek. 

 

 


13

 

  A szárnyas állatok közül pedig ezeket útáljátok; meg ne egyétek, útálatosak ezek: a sas, a saskeselyű és a halászó sas. 

 

 


14

 

  A sólyom és a héja az ő nemével. 

 

 


15

 

  Minden holló az ő nemével. 

 

 


16

 

  A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével. 

 

 


17

 

  A kuvik, a hattyú és a füles bagoly. 

 

 


18

 

  A bölömbika, a pelikán és a gém. 

 

 


19

 

  Az eszterág és a szarka az ő nemével, a büdös banka és a denevér. 

 

 


20

 

  Minden szárnyas féreg, a mely négy lábon jár, útálatos néktek. 

 

 


21

 

  Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas férgek közül, a melynek lábain felűl [szökő-]szárai vannak, hogy szökdécselhessen azokkal a földön. 

 

 


22

 

  Ezeket egyétek meg azok közül: az arbé-sáskát az ő nemével, a szolám- sáskát az ő nemével, a khargol-sáskát az ő nemével és a khagab-sáskát az ő nemével. 

 

 


23

 

  Minden egyéb négylábú szárnyas féreg pedig útálatos legyen néktek. 

 

 


24

 

  És ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat; mindaz, a ki illeti holttestüket, tisztátalan legyen estvéig. 

 

 


25

 

  Mindaz pedig, a ki hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. 

 

 


26

 

  Minden barom, a melynek hasadt a körme, de nincs egészen ketté hasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek; valaki illeti azt, tisztátalan legyen. 

 

 


27

 

  Minden állat, a mely a négylábúak között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek; mindaz, a ki azoknak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig. 

 

 


28

 

  A ki pedig hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. Tisztátalanok azok néktek. 

 

 


29

 

  A földön csúszó-mászó állatok között pedig ezek legyenek tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyík az ő nemével. 

 

 


30

 

  A sündisznó, a kaméleon, a tarka gyík, a csiga és a vakondok. 

 

 


31

 

  Ezek tisztátalanok néktek minden csúszó-mászó között; valaki illeti ezeket holtuk után, tisztátalan legyen estvéig. 

 

 


32

 

  És minden, a mire ezek közül holtuk után esik valamelyik, tisztátalan legyen; akármely faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák; akármely eszköz, a mivel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estvéig, ezután tiszta legyen. 

 

 


33

 

  Akármely cserépedény pedig, a melybe beleesik [valami] azokból, mindazzal együtt, a mi benne van, tisztátalan legyen, és az [edényt] törjétek el. 

 

 


34

 

  Minden megehető eledel, a melyhez [az] [ilyen edényből] víz jut, tisztátalan, és minden megiható ital is minden [ilyen] edényben tisztátalan legyen. 

 

 


35

 

  És minden, a mire azoknak holttestéből esik [valami], tisztátalan; kemencze és tűzhely lerontassék; tisztátalanok azok és tisztátalanok legyenek néktek. 

 

 


36

 

  De a forrás, a kút, az egybegyűlt víz tiszta legyen; de a mi azoknak holttestéhez ér, tisztátalan. 

 

 


37

 

  Hogyha azoknak holttestéből reáesik is valamely vetőmagra, a mely elvetendő, tiszta legyen [az.] 

 

 


38

 

  De ha vizet töltenek a magra, és úgy esik rá azoknak holttestéből, tisztátalan az ilyen néktek. 

 

 


39

 

  Hogyha olyan hullik el a barmok közül, a mely eledeletek néktek; a ki annak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig. 

 

 


40

 

  A ki pedig eszik annak holttestéből, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. És mossa meg ruháit az is, a ki hordozta annak holttestét, és tisztátalan legyen estvéig. 

 

 


41

 

  Mindaz is, a mi csúszik-mászik a földön, útálatos legyen, meg ne egyétek. 

 

 


42

 

  Mindazt, a mi hason csúszik, és mindazt, a mi négy, sőt mindazt, a mi több lábon jár, a földön csúszó-mászó bármely állatot, meg ne egyétek ezeket, mert útálatosak ezek. 

 

 


43

 

  Meg ne fertéztessétek magatokat semmiféle csúszó-mászó állattal, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek általok. 

 

 


44

 

  Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, a mely csúszik-mászik a földön. 

 

 


45

 

  Mert én vagyok az Úr, a ki felhoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy Istenetekké legyek néktek; legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. 

 

 


46

 

  Ez a törvény a baromfélékről, a szárnyas állatokról, minden élő állatról, a mely nyüzsög a vizekben, és minden állatról, a mely csúszik- mászik a földön. 

 

 


47

 

  Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és tiszta között, az olyan állat között, a mely megehető, és az olyan állat között, a mely meg nem ehető. 

 

 


Leviticus 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: