Hungarian Bible

Exodus 39

Exodus

Return to Index

Chapter 40

1

 

  És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


2

 

  Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát. 

 

 


3

 

  És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel. 

 

 


4

 

  Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit. 

 

 


5

 

  És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására. 

 

 


6

 

  Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé. 

 

 


7

 

  A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet. 

 

 


8

 

  Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet. 

 

 


9

 

  Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen. 

 

 


10

 

  Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges. 

 

 


11

 

  A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt. 

 

 


12

 

  Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel. 

 

 


13

 

  És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom. 

 

 


14

 

  Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe; 

 

 


15

 

  És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben. 

 

 


16

 

  És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék. 

 

 


17

 

  Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot. 

 

 


18

 

  Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait. 

 

 


19

 

  Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek. 

 

 


20

 

  És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet. 

 

 


21

 

  Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 

 

 


22

 

  Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül. 

 

 


23

 

  És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 

 

 


24

 

  És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán. 

 

 


25

 

  És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 

 

 


26

 

  Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe. 

 

 


27

 

  És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 

 

 


28

 

  A hajlék nyílására a leplet is felvoná. 

 

 


29

 

  Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek. 

 

 


30

 

  A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra. 

 

 


31

 

  És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat. 

 

 


32

 

  Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 

 

 


33

 

  Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát. 

 

 


34

 

  És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot. 

 

 


35

 

  És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot. 

 

 


36

 

  És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; [így lőn] egész utazásuk alatt. 

 

 


37

 

  Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla. 

 

 


38

 

  Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt. 

 

 


Leviticus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: