Hungarian Bible

Genesis 48

Genesis

Return to Index

Chapter 49

1

 

  És szólítá Jákób az ő fiait, és monda: Gyűljetek egybe, hadd jelentsem meg néktek, a mi rátok következik a messze jövőben. 

 

 


2

 

  Gyűljetek össze s hallgassatok Jákóbnak fiai! hallgassatok Izráelre, a ti atyátokra. 

 

 


3

 

  Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje, első a méltóságban, első a hatalomban. 

 

 


4

 

  Állhatatlan, mint a víz, nem leszesz első, mivel atyád ágyába léptél fel: akkor megfertőztetted! Nyoszolyámba lépett ő. 

 

 


5

 

  Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az ő fegyverök. 

 

 


6

 

  Tanácsukban ne légyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesűljön dicsőségem, mert haragjokban férfit öltek, s kedvök telve inát szegték az ökörnek. 

 

 


7

 

  Átkozott haragjok, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen; eloszlatom őket Jákóbban, és elszélesztem Izráelben. 

 

 


8

 

  Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. 

 

 


9

 

  Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel? 

 

 


10

 

  Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek. 

 

 


11

 

  Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében. 

 

 


12

 

  Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. 

 

 


13

 

  Zebulon a tenger partjáig lakozik, azaz a hajók kikötőjéig s határának széle Czídonig ér. 

 

 


14

 

  Izsakhár erős csontú szamár, a karámok közt heverész. 

 

 


15

 

  S látja, hogy jó a nyugalom és hogy a föld mily kies: teher alá hajtja hátát, s robotoló szolgává lesz. 

 

 


16

 

  Dán ítéli az ő népét, mint Izráel akármelyik nemzetsége. 

 

 


17

 

  Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik. 

 

 


18

 

  Szabadításodra várok Uram! 

 

 


19

 

  Gád! had háborgatja; majd ő hág annak sarkába. 

 

 


20

 

  Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat. 

 

 


21

 

  Nafthali, gyorslábú szarvas, az ő beszéde kedves. 

 

 


22

 

  Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. 

 

 


23

 

  Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók: 

 

 


24

 

  De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától. 

 

 


25

 

  Atyád Istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyaméh áldásaival. 

 

 


26

 

  Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közűl kiválasztatottnak koponyájára. 

 

 


27

 

  Benjámin ragadozó farkas: reggel ragadományt eszik, este pedig zsákmányt oszt. 

 

 


28

 

  Mind ezek Izráel nemzetségei, tizenketten, és ez az a mit mondott nékik az ő atyjok, mikor őket megáldá; mindeniket tulajdon áldásával áldá meg. 

 

 


29

 

  És parancsola nékik és monda: Én az én népemhez takaríttatom, temessetek engem az én atyáimhoz, ama barlangba, mely a Khitteus Efron mezején van. 

 

 


30

 

  Abba a barlangba, mely Kanaán földén Mamré átellenében Makpelahnak mezején van, melyet megvett Ábrahám a mezővel együtt a Khitteus Efrontól, temetésre való örökségül. 

 

 


31

 

  Oda temették el Ábrahámot és Sárát az ő feleségét; oda temették Izsákot és Rebekát az ő feleségét; s oda temettem el Leát is. 

 

 


32

 

  Szerzemény e mező és a barlang, mely abban van, a Khéth fiaitól. 

 

 


33

 

  És elvégezé Jákób a mit fiainak parancsolt és fölszedé lábait az ágyra, és kimúlék és az ő népéhez takaríttaték. 

 

 


Genesis 50

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: