Hungarian Bible

Genesis 35

Genesis

Return to Index

Chapter 36

1

 

  Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége. 

 

 


2

 

  Ézsaú a Kananeusok leányai közűl vette vala feleségeit: Adát, a Khitteus Élonnak leányát; és Oholibámát, Anáhnak leányát, a ki Khivveus Czibhón leánya vala. 

 

 


3

 

  És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát. 

 

 


4

 

  Szűlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szűlé Rehuélt. 

 

 


5

 

  Oholibáma pedig szűlé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek néki Kanaán földén. 

 

 


6

 

  És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne [más] országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől. 

 

 


7

 

  Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt. 

 

 


8

 

  Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm. 

 

 


9

 

  Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen. 

 

 


10

 

  Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia. 

 

 


11

 

  Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Czefó, Gahtám és Kenáz. 

 

 


12

 

  Thimna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szűlé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai. 

 

 


13

 

  Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai. 

 

 


14

 

  Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Czibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szűle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Korakh. 

 

 


15

 

  Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsőszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Czefó fejedelem, Kenáz fejedelem. 

 

 


16

 

  Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai. 

 

 


17

 

  Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai. 

 

 


18

 

  Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétől való fejedelmek. 

 

 


19

 

  Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm. 

 

 


20

 

  A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh. 

 

 


21

 

  Disón, Eczer, Disán, Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában. 

 

 


22

 

  Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna. 

 

 


23

 

  Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám. 

 

 


24

 

  Czibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Czibhónnak szamarait legelteté. 

 

 


25

 

  Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya. 

 

 


26

 

  Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán. 

 

 


27

 

  Eczernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán. 

 

 


28

 

  Disánnak fiai ezek: Húcz és Arán. 

 

 


29

 

  A Horeusok közűl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem. 

 

 


30

 

  Disón fejedelem, Eczer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közűl való fejedelmek az ő fejedelemségök szerint, Széir tartományában. 

 

 


31

 

  Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földén minekelőtte Izráel fiai között király uralkodott volna. 

 

 


32

 

  Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala. 

 

 


33

 

  És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt. 

 

 


34

 

  És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám. 

 

 


35

 

  És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala. 

 

 


36

 

  És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá. 

 

 


37

 

  És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból. 

 

 


38

 

  És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia. 

 

 


39

 

  És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, a ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala. 

 

 


40

 

  Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjok, helyök, és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem. 

 

 


41

 

  Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem. 

 

 


42

 

  Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibczár fejedelem. 

 

 


43

 

  Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakások szerint, az ő örökségök földén. Ézsaú az Edómiták atyja. 

 

 


Genesis 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: