Hungarian Bible

Genesis 12

Genesis

Return to Index

Chapter 13

1

 

  Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba. 

 

 


2

 

  Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal. 

 

 


3

 

  És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között. 

 

 


4

 

  Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét. 

 

 


5

 

  Lótnak is pedig, a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai. 

 

 


6

 

  És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt. 

 

 


7

 

  Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a Kananeusok és a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön. 

 

 


8

 

  Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk. 

 

 


9

 

  Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek. 

 

 


10

 

  Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe. 

 

 


11

 

  És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól. 

 

 


12

 

  Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a [Jordán- ]melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig. 

 

 


13

 

  Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt. 

 

 


14

 

  Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra. 

 

 


15

 

  Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. 

 

 


16

 

  És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. 

 

 


17

 

  Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. 

 

 


18

 

  Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak. 

 

 


Genesis 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: