Hungarian Bible

Genesis 3

Genesis

Return to Index

Chapter 4

1

 

  Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól. 

 

 


2

 

  És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő. 

 

 


3

 

  Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. 

 

 


4

 

  És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. 

 

 


5

 

  Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté. 

 

 


6

 

  És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet? 

 

 


7

 

  Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. 

 

 


8

 

  És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt. 

 

 


9

 

  És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának? 

 

 


10

 

  Monda pedig [az Úr]: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről. 

 

 


11

 

  Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből. 

 

 


12

 

  Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. 

 

 


13

 

  Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám. 

 

 


14

 

  Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet. 

 

 


15

 

  És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál. 

 

 


16

 

  És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre. 

 

 


17

 

  És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak. 

 

 


18

 

  És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet. 

 

 


19

 

  Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Czilla. 

 

 


20

 

  És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak. 

 

 


21

 

  Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak. 

 

 


22

 

  Czilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát. 

 

 


23

 

  Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött. 

 

 


24

 

  Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért. 

 

 


25

 

  Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott [úgymond,] énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain. 

 

 


26

 

  Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. 

 

 


Genesis 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: