Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

1 Thessalonicenzen 5

2 Thessalonicenzen

Index

Hoofdstuk 1

1

 

 Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus: 

 

 


2

 

 Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 

 

 


3

 

 Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkanderovervloedig wordt; 

 

 


4

 

 Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; 

 

 


5

 

 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt; 

 

 


6

 

 Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken; 

 

 


7

 

 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; 

 

 


8

 

 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 

 

 


9

 

 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, 

 

 


10

 

 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofdgeworden) in dien dag. 

 

 


11

 

 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs metkracht. 

 

 


12

 

   

 

 


2 Thessalonicenzen 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: