Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Colossenzen 4

1 Thessalonicenzen

Index

Hoofdstuk 1

1

 

 Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede vanGod, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 

 

 


2

 

 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden; 

 

 


3

 

 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God enVader; 

 

 


4

 

 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God; 

 

 


5

 

 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wijonder u geweest zijn om uwentwil. 

 

 


6

 

 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; 

 

 


7

 

 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje. 

 

 


8

 

 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan,zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken. 

 

 


9

 

 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God tedienen; 

 

 


10

 

   

 

 


1 Thessalonicenzen 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: