Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Jona 3

Jona

Index

Hoofdstuk 4

1

 

 Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. 

 

 


2

 

 En hij bad tot den HEERE, en zeide: Och HEERE! was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis; want ik wist, dat Gijeen genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. 

 

 


3

 

 Nu dan, HEERE! neem toch mijn ziel van mij; want het is mij beter te sterven dan te leven. 

 

 


4

 

 En de HEERE zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? 

 

 


5

 

 Jona nu ging ter stad uit, en zette zich tegen het oosten der stad; en hij maakte zich aldaar een verdek, en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag, wat van de stad zouworden. 

 

 


6

 

 En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. EnJona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap. 

 

 


7

 

 Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde. 

 

 


8

 

 En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogensterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven. 

 

 


9

 

 Toen zeide God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom? En hij zeide: Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. 

 

 


10

 

 En de HEERE zeide: Gij verschoont den wonderboom, aan welken gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt; die in een nacht werd, en in een nacht verging; 

 

 


11

 

   

 

 


Micha 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: