Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 146

Psalmen

Index

Hoofdstuk 147

1

 

 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk. 

 

 


2

 

 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen. 

 

 


3

 

 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten. 

 

 


4

 

 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen. 

 

 


5

 

 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal. 

 

 


6

 

 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe. 

 

 


7

 

 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp. 

 

 


8

 

 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten; 

 

 


9

 

 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen. 

 

 


10

 

 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. 

 

 


11

 

 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen. 

 

 


12

 

 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God. 

 

 


13

 

 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u. 

 

 


14

 

 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe. 

 

 


15

 

 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel. 

 

 


16

 

 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as. 

 

 


17

 

 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude? 

 

 


18

 

 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen. 

 

 


19

 

 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten. 

 

 


20

 

 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!  

 

 


Psalmen 148

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: