Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 78

Psalmen

Index

Hoofdstuk 79

1

 

 Een psalm van Asaf. O God! Heidenen zijn gekomen in Uw erfenis; zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd; zij hebben Jeruzalem tot steenhopengesteld. 

 

 


2

 

 Zij hebben de dode lichamen Uwer knechten aan het gevogelte des hemels tot spijs gegeven; het vlees Uwer gunstgenoten aan het gedierte des lands. 

 

 


3

 

 Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten; en er was niemand, die hen begroef. 

 

 


4

 

 Wij zijn onzen naburen een smaadheid geworden; een spot en schimp dien, die rondom ons zijn. 

 

 


5

 

 Hoe lang, HEERE? Zult Gij eeuwiglijk toornen? Zal Uw ijver als vuur branden? 

 

 


6

 

 Stort Uw grimmigheid uit over de heidenen, die U niet kennen, en over de koninkrijken, die Uw Naam niet aanroepen. 

 

 


7

 

 Want men heeft Jakob opgegeten, en zij hebben zijn liefelijke woning verwoest. 

 

 


8

 

 Gedenk ons de vorige misdaden niet; haast U, laat Uw barmhartigheden ons voorkomen; want wij zijn zeer dun geworden. 

 

 


9

 

 Help ons, o God onzes heils! ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil. 

 

 


10

 

 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds Uwer knechten onder de heidenen voor onze ogen bekendworden. 

 

 


11

 

 Laat het gekerm der gevangenen voor Uw aanschijn komen; behoud overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms. 

 

 


12

 

 En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij U, o Heere! gesmaad hebben. 

 

 


13

 

 Zo zullen wij, Uw volk en de schapen Uwer weide, U loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht; wij zullen Uw roem vertellen.  

 

 


Psalmen 80

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: