Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 40

Psalmen

Index

Hoofdstuk 41

1

 

 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 

 

 


2

 

 De HEERE zal hem bewaren, en zal hem bij het leven behouden; hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijner vijandenbegeerte. 

 

 


3

 

 De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed; in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger. 

 

 


4

 

 Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. 

 

 


5

 

 Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende: Wanneer zal hij sterven, en zijn naam vergaan? 

 

 


6

 

 En zo iemand van hen komt, om mij te zien, hij spreekt valsheid; zijn hart vergadert zich onrecht; gaat hij uit naar buiten, hij spreekt er van. 

 

 


7

 

 Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende: 

 

 


8

 

 Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, die nederligt, zal niet weder opstaan. 

 

 


9

 

 Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. 

 

 


10

 

 Maar Gij, o HEERE! wees mij genadig, en richt mij op; en ik zal het hun vergelden. 

 

 


11

 

 Hierbij weet ik, dat Gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. 

 

 


12

 

 Want mij aangaande, Gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid, en Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid. 

 

 


13

 

 Geloofd zij de HEERE, de God Israels, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen.  

 

 


Psalmen 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: