Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 18

Psalmen

Index

Hoofdstuk 19

1

 

 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 

 

 


2

 

 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 

 

 


3

 

 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. 

 

 


4

 

 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. 

 

 


5

 

 En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. 

 

 


6

 

 Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte. 

 

 


7

 

 De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. 

 

 


8

 

 De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. 

 

 


9

 

 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. 

 

 


10

 

 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem. 

 

 


11

 

 Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die is grote loon. 

 

 


12

 

 Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen. 

 

 


13

 

 Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. 

 

 


14

 

 Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!  

 

 


Psalmen 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: