Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Job 39

Job

Index

Hoofdstuk 40

1

 

 En de HEERE antwoordde Job, en zeide: 

 

 


2

 

 Is het twisten met den Almachtige onderrichten? Wie God bestraft, die antwoorde daarop. 

 

 


3

 

 Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide: 

 

 


4

 

 Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. 

 

 


5

 

 Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden; of tweemaal, maar zal niet voortvaren. Job 40 

 

 


6

 

 En de HEERE antwoordde Job uit een onweder, en zeide: 

 

 


7

 

 Gord nu als een man uw lenden; Ik zal u vragen, en onderricht Mij. 

 

 


8

 

 Zult gij ook Mijn oordeel te niet maken? Zult Gij Mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt? 

 

 


9

 

 Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij, gelijk Hij, met de stem donderen? 

 

 


10

 

 Versier u nu met voortreffelijkheid en hoogheid, en bekleed u met majesteit en heerlijkheid! 

 

 


11

 

 Strooi de verbolgenheden uws toorns uit, en zie allen hoogmoedige, en verneder hem! 

 

 


12

 

 Zie allen hoogmoedige, en breng hem ten onder; en verpletter de goddelozen in hun plaats! 

 

 


13

 

 Verberg hen te zamen in het stof; verbind hun aangezichten in het verborgen! 

 

 


14

 

 Dan zal Ik ook u loven, omdat uw rechterhand u zal verlost hebben. 

 

 


15

 

 Zie nu Behemoth, welken Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een rund. 

 

 


16

 

 Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in den navel zijns buiks. 

 

 


17

 

 Als het hem lust, zijn staart is als een ceder; de zenuwen zijner schaamte zijn doorvlochten. 

 

 


18

 

 Zijn beenderen zijn als vast koper; zijn gebeenten zijn als ijzeren handbomen. 

 

 


19

 

 Hij is een hoofdstuk der wegen Gods; Die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard aangehecht. 

 

 


20

 

 Omdat de bergen hem voeder voortbrengen, daarom spelen al de dieren des velds aldaar. 

 

 


21

 

 Onder schaduwachtige bomen ligt hij neder, in een schuilplaats des riets en des slijks. 

 

 


22

 

 De schaduwachtige bomen bedekken hem, elkeen met zijn schaduw; de beekwilgen omringen hem. 

 

 


23

 

 Zie, hij doet de rivier geweld aan, en verhaast zich niet; hij vertrouwt, dat hij de Jordaan in zijn mond zou kunnen intrekken. 

 

 


24

 

 Zou men hem voor zijn ogen kunnen vangen? Zou men hem met strikken den neus doorboren kunnen? 

 

 


Job 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: