Croatian Bible

Matthew 26

Matthew

Return to Index

Chapter 27

1

 

  A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. 

 

 


2

 

 I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu. 

 

 


3

 

 Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama 

 

 


4

 

 govoreći: "Sagriješih predavši krv nedužnu!" Odgovoriše: "Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!" 

 

 


5

 

 I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi. 

 

 


6

 

 Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: 

 

 


7

 

 "Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina." Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. 

 

 


8

 

 Stoga se ona njiva zove "Krvava njiva" sve do danas. 

 

 


9

 

 Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi - 

 

 


10

 

 i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin. 

 

 


11

 

 Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: "Ti li si kralj židovski?" On odgovori: "Ti kažeš." 

 

 


12

 

 I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. 

 

 


13

 

 Tada mu reče Pilat: "Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?" 

 

 


14

 

 I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio. 

 

 


15

 

 A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. 

 

 


16

 

 Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. 

 

 


17

 

 Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: "Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?" 

 

 


18

 

 Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. 

 

 


19

 

 Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči nu njegova žena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega." 

 

 


20

 

 Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. 

 

 


21

 

 Upita ih dakle upravitelj: "Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?" A oni rekoše: "Barabu!" 

 

 


22

 

 Kaže im Pilat: "Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?" Oni će: "Neka se razapne." 

 

 


23

 

 A on upita: "A što je zla učinio?" Vikahu još jače: "Neka se razapne!" 

 

 


24

 

 Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!" 

 

 


25

 

 Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu našu!" 

 

 


26

 

 Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne. 

 

 


27

 

 Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. 

 

 


28

 

 Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. 

 

 


29

 

 Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju židovski!" 

 

 


30

 

 Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. 

 

 


31

 

 Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu. 

 

 


32

 

 Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. 

 

 


33

 

 I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, 

 

 


34

 

 dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. 

 

 


35

 

 A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. 

 

 


36

 

 I sjedeći ondje, čuvahu ga. 

 

 


37

 

 I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj židovski." 

 

 


38

 

 Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. 

 

 


39

 

 A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: 

 

 


40

 

 "Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!" 

 

 


41

 

 Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu: 

 

 


42

 

 "Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! 

 

 


43

 

 Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: 'Sin sam Božji!'" 

 

 


44

 

 Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici. 

 

 


45

 

 Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete. 

 

 


46

 

 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" 

 

 


47

 

 A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: "Ovaj zove Iliju." 

 

 


48

 

 I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. 

 

 


49

 

 A ostali rekoše: "Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi." 

 

 


50

 

 A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh. 

 

 


51

 

 I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, 

 

 


52

 

 grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše 

 

 


53

 

 te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. 

 

 


54

 

 A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj." 

 

 


55

 

 A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; 

 

 


56

 

 među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih. 

 

 


57

 

 Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. 

 

 


58

 

 On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. 

 

 


59

 

 Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno 

 

 


60

 

 i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. 

 

 


61

 

 A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu. 

 

 


62

 

 Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata 

 

 


63

 

 te mu rekoše: "Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut ću.' 

 

 


64

 

 Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!' I bit će posljednja prijevara gora od prve." 

 

 


65

 

 Reče im Pilat: "Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!" 

 

 


66

 

 Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu. 

 

 


Matthew 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: