Croatian Bible

Ezekiel 47

Ezekiel

Return to Index

Chapter 48

1

 

  A ovo su imena plemenÄa: od krajnjega sjevera put Hetlona prema Ulazu u Hamat i Haser Enon, od damaščanskoga kraja na sjeveru duž Hamata, od istoka do zapada - dio Danov. 

 

 


2

 

 Uz područje Danovo, od istoka do zapada - dio Ašerov. 

 

 


3

 

 Uz područje Ašerovo, od istoka do zapada - dio Naftalijev. 

 

 


4

 

 Uz područje Naftalijevo, od istoka do zapada - dio Manašeov. 

 

 


5

 

 Uz područje Manašeovo, od istoka do zapada - dio Efrajimov. 

 

 


6

 

 Uz područje Efrajimovo, od istoka do zapada - dio Rubenov. 

 

 


7

 

 Uz područje Rubenovo, od istoka do zapada - dio Judin. 

 

 


8

 

 Uz područje Judino, od istoka do zapada neka bude pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti: dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao svaki drugi dio, od istoka do zapada. U sredini neka bude Svetište. 

 

 


9

 

 To pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti neka bude dugačko dvadeset i pet tisuća lakata, široko deset tisuća. 

 

 


10

 

 To sveto, prineseno područje za svećenike neka bude na sjeveru dvadeset i pet tisuća lakata; prema zapadu široko deset tisuća, prema istoku široko deset tisuća; prema jugu dugačko dvadeset i pet tisuća. U sredini neka bude Jahvino Svetište. 

 

 


11

 

 A posvećenim svećenicima, potomcima Sadokovim, koji su mi vjerno služili i nisu, kao leviti, zastranili kad su ono zastranili sinovi Izraelovi: 

 

 


12

 

 njima će pripasti dio od toga najsvetijeg područja zemlje, uz područje levitsko. 

 

 


13

 

 A levitima, baš kao i području svećeničkom: dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu - ukupno dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća u širinu. 

 

 


14

 

 Od toga se ništa ne smije prodati ni zamijeniti; ne smije se ni na koga prenijeti ta prvina zemlje, jer je Jahvi posvećena. 

 

 


15

 

 Pet tisuća lakata u širinu, što ostane od onih dvadeset i pet tisuća, neka bude opće područje: za grad, za naselje i za čistinu. Grad neka bude u sredini. 

 

 


16

 

 Evo mjerÄa: sa sjevera četiri tisuće i pet stotina lakata; s juga četiri tisuće i pet stotina; s istoka četiri tisuće i pet stotina; sa zapada četiri tisuće i pet stotina. 

 

 


17

 

 A čistina oko grada: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru, dvije stotine i pedeset prema jugu, dvije stotine i pedeset prema istoku, dvije stotine i pedeset prema zapadu. 

 

 


18

 

 Što ostane u dužinu, duž svetoga područja - deset tisuća lakata prema istoku i deset tisuća prema zapadu, duž svetoga područja - to neka bude za uzdržavanje onih koji služe gradu. 

 

 


19

 

 Ti koji služe gradu uzimat će se iz svih plemena Izraelovih. 

 

 


20

 

 Sve, dakle, pridržano područje - dvadeset i pet tisuća lakata sa dvadeset i pet tisuća, u četverokut - prinijet ćete Jahvi: i sveto područje i posjed gradski. 

 

 


21

 

 Knezu pripada što preostane: s obje strane svetoga područja i posjeda gradskoga - prema istoku dvadeset i pet tisuća lakata, prema istočnoj strani, i prema zapadu dvadeset i pet tisuća lakata, prema zapadnoj strani, usporedo s drugim područjima - sve je to kneževo. A u sredini je sveto područje i Svetište Doma. 

 

 


22

 

 Od levitskoga posjeda i od posjeda gradskoga - koje je usred kneževa - i između Judina i Benjaminova područja: kneževo je. 

 

 


23

 

 Ostala plemena: od istoka do zapada - dio Benjaminov. 

 

 


24

 

 Uz područje Benjaminovo, od istoka do zapada - dio Šimunov. 

 

 


25

 

 uz područje Šimunovo, od istoka do zapada - dio Jisakarov. 

 

 


26

 

 Uz područje Jisakarovo, od istoka do zapada - dio Zebulunov. 

 

 


27

 

 Uz područje Zebulunovo, od istoka do zapada - dio Gadov. 

 

 


28

 

 Uz područje Gadovo, na južnoj strani, prema jugu, ide granica od Tamara do Meripskih voda i Kadeša, pa potokom prema Velikome moru. 

 

 


29

 

 To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti u baštinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi - riječ je Jahve Gospoda. 

 

 


30

 

 [30a] A ovo su gradska vrata 

 

 


31

 

 [31a] koja će se zvati po Izraelovim plemenima. [30b] Na sjevernoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - [31b] troja vrata: Vrata Rubenova, Vrata Judina, Vrata Levijeva. 

 

 


32

 

 Na istočnoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Josipova, Vrata Benjaminova, Vrata Danova. 

 

 


33

 

 Na južnoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Šimunova, Vrata Jisakarova, Vrata Zebulunova. 

 

 


34

 

 Sa zapadne strane - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Gadova, Vrata Ašerova, Vrata Naftalijeva. 

 

 


35

 

 Sve uokolo: osamnaest tisuća lakata. A ime će gradu unapredak biti: 'Jahve je ovdje.'" 

 

 


Daniel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: