Croatian Bible

Psalms 118

Psalms

Return to Index

Chapter 119

1

 

  $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu! 

 

 


2

 

 Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže; 

 

 


3

 

 koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim. 

 

 


4

 

 Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju. 

 

 


5

 

 O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila! 

 

 


6

 

 Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje. 

 

 


7

 

 Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje. 

 

 


8

 

 Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada! $BET 

 

 


9

 

 Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje. 

 

 


10

 

 Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih. 

 

 


11

 

 U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim. 

 

 


12

 

 Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima. 

 

 


13

 

 Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih. 

 

 


14

 

 Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu. 

 

 


15

 

 Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat'. 

 

 


16

 

 Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit'. $GIMEL 

 

 


17

 

 Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam. 

 

 


18

 

 Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona! 

 

 


19

 

 Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati! 

 

 


20

 

 Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama. 

 

 


21

 

 Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih. 

 

 


22

 

 Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise. 

 

 


23

 

 Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim. 

 

 


24

 

 Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET 

 

 


25

 

 Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život. 

 

 


26

 

 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči. 

 

 


27

 

 Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat'. 

 

 


28

 

 Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni! 

 

 


29

 

 Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari! 

 

 


30

 

 Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje. 

 

 


31

 

 Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti! 

 

 


32

 

 Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE 

 

 


33

 

 Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja. 

 

 


34

 

 Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem. 

 

 


35

 

 Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam. 

 

 


36

 

 Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi! 

 

 


37

 

 Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu! 

 

 


38

 

 Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje. 

 

 


39

 

 Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi. 

 

 


40

 

 Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU 

 

 


41

 

 Nek' milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju. 

 

 


42

 

 Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju. 

 

 


43

 

 Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje. 

 

 


44

 

 Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka. 

 

 


45

 

 Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem. 

 

 


46

 

 Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit' i zbunit' se neću. 

 

 


47

 

 U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim. 

 

 


48

 

 Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN 

 

 


49

 

 Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu. 

 

 


50

 

 U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja. 

 

 


51

 

 Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam. 

 

 


52

 

 Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi. 

 

 


53

 

 Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju. 

 

 


54

 

 Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem. 

 

 


55

 

 Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon. 

 

 


56

 

 Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. $HET 

 

 


57

 

 Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi. 

 

 


58

 

 Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju. 

 

 


59

 

 Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge. 

 

 


60

 

 Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam. 

 

 


61

 

 Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam. 

 

 


62

 

 U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka. 

 

 


63

 

 Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe. 

 

 


64

 

 Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim. $TET 

 

 


65

 

 Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj. 

 

 


66

 

 Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem. 

 

 


67

 

 Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ. 

 

 


68

 

 Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim. 

 

 


69

 

 Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih. 

 

 


70

 

 Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu. 

 

 


71

 

 Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila. 

 

 


72

 

 Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. $JOD 

 

 


73

 

 Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje. 

 

 


74

 

 Štovatelji tvoji videć' me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah. 

 

 


75

 

 Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio. 

 

 


76

 

 Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom. 

 

 


77

 

 Nek' dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada. 

 

 


78

 

 Nek' se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat'. 

 

 


79

 

 Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi. 

 

 


80

 

 Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen. $KAF 

 

 


81

 

 Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam. 

 

 


82

 

 Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu? 

 

 


83

 

 Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih. 

 

 


84

 

 Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje? 

 

 


85

 

 Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu. 

 

 


86

 

 Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi. 

 

 


87

 

 Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam. 

 

 


88

 

 Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta. $LAMED 

 

 


89

 

 Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa. 

 

 


90

 

 od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji. 

 

 


91

 

 Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi. 

 

 


92

 

 Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj. 

 

 


93

 

 Naredaba tvojih neću zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš. 

 

 


94

 

 Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe. 

 

 


95

 

 Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise. 

 

 


96

 

 Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM 

 

 


97

 

 O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam. 

 

 


98

 

 Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito. 

 

 


99

 

 Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim. 

 

 


100

 

 Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe. 

 

 


101

 

 Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam. 

 

 


102

 

 Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio. 

 

 


103

 

 Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim. 

 

 


104

 

 Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN 

 

 


105

 

 Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. 

 

 


106

 

 Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit' odluke. 

 

 


107

 

 U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi. 

 

 


108

 

 Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim. 

 

 


109

 

 Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam. 

 

 


110

 

 Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba. 

 

 


111

 

 Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu. 

 

 


112

 

 Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK 

 

 


113

 

 Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj. 

 

 


114

 

 Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam. 

 

 


115

 

 Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga. 

 

 


116

 

 Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim. 

 

 


117

 

 Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti. 

 

 


118

 

 Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova. 

 

 


119

 

 K'o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise. 

 

 


120

 

 Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN 

 

 


121

 

 Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim. 

 

 


122

 

 Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice! 

 

 


123

 

 Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom. 

 

 


124

 

 Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim. 

 

 


125

 

 Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise. 

 

 


126

 

 Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj. 

 

 


127

 

 Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo. 

 

 


128

 

 Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE 

 

 


129

 

 Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja. 

 

 


130

 

 Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje. 

 

 


131

 

 Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim. 

 

 


132

 

 Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje. 

 

 


133

 

 Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome. 

 

 


134

 

 Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati. 

 

 


135

 

 Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim! 

 

 


136

 

 Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva. $SADE 

 

 


137

 

 Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji. 

 

 


138

 

 Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma. 

 

 


139

 

 Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje. 

 

 


140

 

 Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi. 

 

 


141

 

 Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam. 

 

 


142

 

 Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina. 

 

 


143

 

 Tjeskoba me i nevolja snađe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje. 

 

 


144

 

 Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću. $KOF 

 

 


145

 

 Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati. 

 

 


146

 

 K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat' svjedočanstva. 

 

 


147

 

 Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam. 

 

 


148

 

 Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj. 

 

 


149

 

 Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me. 

 

 


150

 

 Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega. 

 

 


151

 

 A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje. 

 

 


152

 

 Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ 

 

 


153

 

 Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih. 

 

 


154

 

 Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me! 

 

 


155

 

 Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare. 

 

 


156

 

 Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me. 

 

 


157

 

 Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam. 

 

 


158

 

 Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju. 

 

 


159

 

 Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me. 

 

 


160

 

 Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje. $ŠIN 

 

 


161

 

 Mogućnici me progone nizašto, al' samo pred tvojim riječima srce mi dršće. 

 

 


162

 

 Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena. 

 

 


163

 

 Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon. 

 

 


164

 

 Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih. 

 

 


165

 

 Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču. 

 

 


166

 

 Pomoć tvoju čekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam. 

 

 


167

 

 Moja duša čuva propise tvoje i ljubi ih veoma. 

 

 


168

 

 Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU 

 

 


169

 

 Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me riječi prosvijetli. 

 

 


170

 

 Nek' molitva moja dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi. 

 

 


171

 

 Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me naučio pravilima svojim. 

 

 


172

 

 Nek' mi pjeva jezik o riječi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne. 

 

 


173

 

 Nek' mi ruka tvoja na pomoć bude jer odabrah tvoje naredbe. 

 

 


174

 

 Jahve, za tvojim spasenjem čeznem, uživam u tvom Zakonu. 

 

 


175

 

 Nek' živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomoć budu! 

 

 


176

 

 K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih. 

 

 


Psalms 120

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: