Croatian Bible

Ezra 9

Ezra

Return to Index

Chapter 10

1

 

  Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao. 

 

 


2

 

 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: "Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu. 

 

 


3

 

 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu! 

 

 


4

 

 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!" 

 

 


5

 

 Tada ustade Ezra i zakle glavare svećeničke, i levite, i sve Izraelce da će učiniti kako im bijaše rekao. I zakleše se. 

 

 


6

 

 Ezra se udalji ispred Doma Božjega i uđe u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede noć i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika. 

 

 


7

 

 Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu: 

 

 


8

 

 a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga će pozvati glavari i starješine, bit će mu zaplijenjeno imanje i isključit će ga iz zbora povratnika. 

 

 


9

 

 Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Božjim, dršćući zbog svega toga i zbog jake kiše. 

 

 


10

 

 Tada, ustavši, svećenik Ezra reče im: "Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tuđinkama. Tako ste povećali grijeh Izraelov! 

 

 


11

 

 Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tuđinki." 

 

 


12

 

 Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: "Jest, dužnost nam je učiniti po tvome savjetu! 

 

 


13

 

 Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili. 

 

 


14

 

 Mogu nas na zajedničkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuđinkama mogu doći u određeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga." 

 

 


15

 

 Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj. 

 

 


16

 

 Povratnici učiniše tako: rastaše se. Svećenik Ezra izabra za pomoćnike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence određeni. Počeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali. 

 

 


17

 

 I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tuđinkama. 

 

 


18

 

 Među pripadnicima svećenstva evo koji bijahu oženjeni tuđinkama: između sinova Ješue, sina Josadakova, i među njegovom braćom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija; 

 

 


19

 

 oni dadoše svoju ruku da će otpustiti svoje žene i da će za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu. 

 

 


20

 

 Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja; 

 

 


21

 

 od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija; 

 

 


22

 

 od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa. 

 

 


23

 

 Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja - nazvan Kelita - Petahja, Juda i Eliezer. 

 

 


24

 

 Od pjevača: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri. 

 

 


25

 

 A između Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja; 

 

 


26

 

 od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija; 

 

 


27

 

 od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza; 

 

 


28

 

 od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj; 

 

 


29

 

 od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot; 

 

 


30

 

 od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše; 

 

 


31

 

 od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun, 

 

 


32

 

 Benjamin, Maluk, Semarja; 

 

 


33

 

 od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej; 

 

 


34

 

 od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel, 

 

 


35

 

 Benaja, Bedja, Kelu, 

 

 


36

 

 Vanija, Meremot, Elijašib, 

 

 


37

 

 Matanija, Matnaj i Jaasaj; 

 

 


38

 

 od sinova Binujevih: Šimej, 

 

 


39

 

 Šelemja, Natan i Adaja; 

 

 


40

 

 od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj, 

 

 


41

 

 Azareel, Šelemja, Šemarja, 

 

 


42

 

 Šalum, Amarja, Josip; 

 

 


43

 

 od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja. 

 

 


44

 

 Svi su ovi bili oženjeni tuđinkama, ali su ih otpustili, žene i djecu.

 

 

 


Nehemiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: