Croatian Bible

1 Kings 5

1 Kings

Return to Index

Chapter 6

1

 

  Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - počeo je Salomon graditi Dom Jahvin. 

 

 


2

 

 Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata. 

 

 


3

 

 Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama. 

 

 


4

 

 Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama. 

 

 


5

 

 Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo. 

 

 


6

 

 Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove. 

 

 


7

 

 Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto, ni ikakvo željezno oruđe. 

 

 


8

 

 Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći. 

 

 


9

 

 Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama. 

 

 


10

 

 I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama. 

 

 


11

 

 I riječ Jahvina stiže Salomonu: 

 

 


12

 

 "To je Dom što ga gradiš ... Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu: 

 

 


13

 

 prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela." 

 

 


14

 

 I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.

 

 

 


15

 

 I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama - od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra - a daskama čempresovim obloži pod Hrama. 

 

 


16

 

 I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama. 

 

 


17

 

 A Hekal - Svetište, dio Hrama ispred Debira - imaše četrdeset lakata. 

 

 


18

 

 A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi - pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen. 

 

 


19

 

 Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina. 

 

 


20

 

 Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i Žrtvenik od cedrovine, 

 

 


21

 

 pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom. 

 

 


22

 

 I sav je Hram obložio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom. 

 

 


23

 

 U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata. 

 

 


24

 

 Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga. 

 

 


25

 

 I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina. 

 

 


26

 

 Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga. 

 

 


27

 

 Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu. 

 

 


28

 

 I kerubine je obložio zlatom. 

 

 


29

 

 Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, 

 

 


30

 

 zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana. 

 

 


31

 

 A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova. 

 

 


32

 

 Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme. 

 

 


33

 

 Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, sa četverokutnim dovracima. 

 

 


34

 

 Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu. 

 

 


35

 

 Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano. 

 

 


36

 

 Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih. 

 

 


37

 

 Temelji su Hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca Ziva; 

 

 


38

 

 a jedanaeste godine, mjeseca Bula - to je osmi mjesec - Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina. 

 

 


1 Kings 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: