Croatian Bible

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1

 

  Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku: 

 

 


2

 

 Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima; 

 

 


3

 

 i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge. 

 

 


4

 

 Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju. 

 

 


5

 

 A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga. 

 

 


6

 

 Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova. 

 

 


7

 

 A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima, 

 

 


8

 

 u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku: 

 

 


9

 

 jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan; 

 

 


10

 

 jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan; 

 

 


11

 

 jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan; 

 

 


12

 

 eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan; 

 

 


13

 

 debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan; 

 

 


14

 

 hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan; 

 

 


15

 

 kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan; 

 

 


16

 

 makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan; 

 

 


17

 

 kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan; 

 

 


18

 

 afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan; 

 

 


19

 

 madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan; 

 

 


20

 

 šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan; 

 

 


21

 

 tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan; 

 

 


22

 

 kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan; 

 

 


23

 

 dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan; 

 

 


24

 

 tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj. 

 

 


Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: