Croatian Bible

Numbers 25

Numbers

Return to Index

Chapter 26

1

 

  Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona: 

 

 


2

 

 "Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu." 

 

 


3

 

 Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona, 

 

 


4

 

 sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su: 

 

 


5

 

 Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca; 

 

 


6

 

 od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca. 

 

 


7

 

 To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset. 

 

 


8

 

 Paluov sin bijaše Eliab, 

 

 


9

 

 a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve. 

 

 


10

 

 Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. 

 

 


11

 

 No sinovi Korahovi ne izginuše. 

 

 


12

 

 Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca; 

 

 


13

 

 od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca. 

 

 


14

 

 To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta. 

 

 


15

 

 Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca; 

 

 


16

 

 od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca; 

 

 


17

 

 od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca. 

 

 


18

 

 To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina. 

 

 


19

 

 Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj. 

 

 


20

 

 Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca. 

 

 


21

 

 Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca. 

 

 


22

 

 To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto. 

 

 


23

 

 Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca; 

 

 


24

 

 od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca. 

 

 


25

 

 To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista. 

 

 


26

 

 Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca. 

 

 


27

 

 To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina. 

 

 


28

 

 Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim. 

 

 


29

 

 Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca. 

 

 


30

 

 Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca; 

 

 


31

 

 od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca; 

 

 


32

 

 od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca. 

 

 


33

 

 Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. 

 

 


34

 

 To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina. 

 

 


35

 

 Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca. 

 

 


36

 

 Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca. 

 

 


37

 

 To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima. 

 

 


38

 

 Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca; 

 

 


39

 

 od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca. 

 

 


40

 

 Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca. 

 

 


41

 

 To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina. 

 

 


42

 

 Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima. 

 

 


43

 

 Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine. 

 

 


44

 

 Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca. 

 

 


45

 

 Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca. 

 

 


46

 

 Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah. 

 

 


47

 

 To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine. 

 

 


48

 

 Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca; 

 

 


49

 

 od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca. 

 

 


50

 

 To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine. 

 

 


51

 

 Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset. 

 

 


52

 

 Jahve reče Mojsiju: 

 

 


53

 

 "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba. 

 

 


54

 

 Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih. 

 

 


55

 

 Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima. 

 

 


56

 

 Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini." 

 

 


57

 

 Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca. 

 

 


58

 

 Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram. 

 

 


59

 

 Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam. 

 

 


60

 

 Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 

 

 


61

 

 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom. 

 

 


62

 

 Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima. 

 

 


63

 

 To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu. 

 

 


64

 

 Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji. 

 

 


65

 

 Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!" 

 

 


Numbers 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: