Croatian Bible

Numbers 1

Numbers

Return to Index

Chapter 2

1

 

  Jahve reče Mojsiju i Aronu: 

 

 


2

 

 "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje. 

 

 


3

 

 Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov. 

 

 


4

 

 Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih. 

 

 


5

 

 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov. 

 

 


6

 

 Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih. 

 

 


7

 

 Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov. 

 

 


8

 

 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih. 

 

 


9

 

 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju! 

 

 


10

 

 S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov. 

 

 


11

 

 Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih. 

 

 


12

 

 Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev. 

 

 


13

 

 Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih. 

 

 


14

 

 Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov. 

 

 


15

 

 Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih. 

 

 


16

 

 Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi! 

 

 


17

 

 Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom. 

 

 


18

 

 Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov. 

 

 


19

 

 Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih. 

 

 


20

 

 Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov. 

 

 


21

 

 Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih. 

 

 


22

 

 Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev. 

 

 


23

 

 Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih. 

 

 


24

 

 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći! 

 

 


25

 

 Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev. 

 

 


26

 

 Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih. 

 

 


27

 

 Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov. 

 

 


28

 

 Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih. 

 

 


29

 

 Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov. 

 

 


30

 

 Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih. 

 

 


31

 

 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama." 

 

 


32

 

 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 

 

 


33

 

 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju. 

 

 


34

 

 U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici. 

 

 


Numbers 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: