Croatian Bible

Exodus 5

Exodus

Return to Index

Chapter 6

1

 

  Jahve reče Mojsiju: "Naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit će ih da odu; pod jakom rukom sam će ih iz svoje zemlje istjerati." 

 

 


2

 

 Još reče Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve. 

 

 


3

 

 Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom - Jahve. 

 

 


4

 

 I sklopio sam svoj Savez s njima da ću im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice. 

 

 


5

 

 A sada, pošto sam čuo uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, sjetih se svoga Saveza. 

 

 


6

 

 Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da ću vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli. Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo. 

 

 


7

 

 Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom. Tada ćete znati da sam vas ja, Jahve, vaš Bog, izbavio od egipatske tlake. 

 

 


8

 

 Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat ću vam je u baštinu, ja, Jahve." 

 

 


9

 

 Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva. 

 

 


10

 

 Onda Jahve reče Mojsiju: 

 

 


11

 

 "Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje." 

 

 


12

 

 Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu slušali, kako će me, spora u govoru, saslušati faraon!" 

 

 


13

 

 Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. 

 

 


14

 

 Ovo su glave njihovih domova. Sinovi Izraelova prvorođenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena. 

 

 


15

 

 A sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od Šimuna. 

 

 


16

 

 Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio sto trideset i sedam godina. 

 

 


17

 

 Sinovi su Geršonovi: Libni i Šimi sa svojim obiteljima. 

 

 


18

 

 Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio sto trideset i tri godine. 

 

 


19

 

 Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima. 

 

 


20

 

 Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina. 

 

 


21

 

 Sinovi Jisharovi bijahu: Korah, Nefeg i Zikri. 

 

 


22

 

 A sinovi su Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri. 

 

 


23

 

 Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, a sestrom Nahšonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara. 

 

 


24

 

 Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. To su Korahovi potomci. 

 

 


25

 

 Aronov sin Eleazar oženi se jednom Putielovom kćeri, koja mu rodi Pinhasa. To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima. 

 

 


26

 

 To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim četama. 

 

 


27

 

 To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.

 

 

 


28

 

 U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji, 

 

 


29

 

 rekao mu je: "Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu što ti kažem." 

 

 


30

 

 Mojsije se pred Jahvom ispričavao: "Spor sam ja u govoru. Kako će me faraon poslušati?" 

 

 


Exodus 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: