Croatian Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

 

  Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. 

 

 


2

 

 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras. 

 

 


3

 

 A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 

 

 


4

 

 Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. 

 

 


5

 

 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. 

 

 


6

 

 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan. 

 

 


7

 

 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan. 

 

 


8

 

 Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. 

 

 


9

 

 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve." 

 

 


10

 

 Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. 

 

 


11

 

 Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah 

 

 


12

 

 i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad). 

 

 


13

 

 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, 

 

 


14

 

 pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci. 

 

 


15

 

 Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het. 

 

 


16

 

 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani, 

 

 


17

 

 Hivijci, Arkijci, Sinijci, 

 

 


18

 

 Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše, 

 

 


19

 

 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše. 

 

 


20

 

 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. 

 

 


21

 

 A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi. 

 

 


22

 

 Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. 

 

 


23

 

 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš. 

 

 


24

 

 Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. 

 

 


25

 

 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. 

 

 


26

 

 Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 

 

 


27

 

 Hadoram, Uzal, Dikla, 

 

 


28

 

 Obal, Abimael, Šeba, 

 

 


29

 

 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. 

 

 


30

 

 Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. 

 

 


31

 

 To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. 

 

 


32

 

 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. 

 

 


Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: