Chinese Union Bible (GB Encoding)

箴言 / Proverbs 31

传道书 / Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 1

1

 

 在 耶 路 撒 冷 作 王 , 大 卫 的 儿 子 , 传 道 者 的 言 语 。 

 

 


2

 

 传 道 者 说 , 虚 空 的 虚 空 , 虚 空 的 虚 空 。 凡 事 都 是 虚 空 。 

 

 


3

 

 人 一 切 的 劳 碌 , 就 是 他 在 日 光 之 下 的 劳 碌 , 有 什 么 益 处 呢 。 

 

 


4

 

 一 代 过 去 , 一 代 又 来 。 地 却 永 远 长 存 。 

 

 


5

 

 日 头 出 来 , 日 头 落 下 , 急 归 所 出 之 地 。 

 

 


6

 

 风 往 南 刮 , 又 向 北 转 , 不 住 的 旋 转 , 而 且 返 回 转 行 原 道 。 

 

 


7

 

 江 河 都 往 海 里 流 , 海 却 不 满 。 江 河 从 何 处 流 , 仍 归 何 处 。 

 

 


8

 

 万 事 令 人 厌 烦 。 ( 或 作 万 物 满 有 困 乏 ) 人 不 能 说 尽 。 眼 看 , 看 不 饱 , 耳 听 , 听 不 足 。 

 

 


9

 

 已 有 的 事 , 后 必 再 有 。 已 行 的 事 , 后 必 再 行 。 日 光 之 下 并 无 新 事 。 

 

 


10

 

 岂 有 一 件 事 人 能 指 着 说 , 这 是 新 的 。 那 知 , 在 我 们 以 前 的 世 代 , 早 已 有 了 。 

 

 


11

 

 已 过 的 世 代 , 无 人 记 念 , 将 来 的 世 代 , 后 来 的 人 也 不 记 念 。 

 

 


12

 

 我 传 道 者 在 耶 路 撒 冷 作 过 以 色 列 的 王 。 

 

 


13

 

 我 专 心 用 智 慧 寻 求 查 究 天 下 所 作 的 一 切 事 , 乃 知 神 叫 世 人 所 经 练 的 , 是 极 重 的 劳 苦 。 

 

 


14

 

 我 见 日 光 之 下 所 作 的 一 切 事 , 都 是 虚 空 , 都 是 捕 风 。 

 

 


15

 

 弯 曲 的 不 能 变 直 , 缺 少 的 不 能 足 数 。 

 

 


16

 

 我 心 里 议 论 , 说 , 我 得 了 大 智 慧 , 胜 过 我 以 前 在 耶 路 撒 冷 的 众 人 。 而 且 我 心 中 多 经 历 智 慧 , 和 知 识 的 事 。 

 

 


17

 

 我 又 专 心 察 明 智 慧 , 狂 妄 , 和 愚 昧 。 乃 知 道 也 是 捕 风 。 

 

 


18

 

 因 为 多 有 智 慧 , 就 多 有 愁 烦 。 加 增 知 识 的 , 就 加 增 忧 伤 。 

 

 


传道书 / Ecclesiastes 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: