Chinese Union Bible (GB Encoding)

约伯记 / Job 2

约伯记 / Job

Return to Index

Chapter 3

1

 

 此 后 , 约 伯 开 口 咒 诅 自 己 的 生 日 , 说 , 

 

 


2

 

 愿 我 生 的 那 日 , 

 

 


3

 

 和 说 怀 了 男 胎 的 那 夜 都 灭 没 。 

 

 


4

 

 愿 那 日 变 为 黑 暗 。 愿 神 不 从 上 面 寻 梢 它 。 愿 亮 光 不 照 于 其 上 。 

 

 


5

 

 愿 黑 暗 和 死 荫 索 取 那 日 。 愿 密 云 停 在 其 上 。 愿 日 蚀 恐 吓 它 。 

 

 


6

 

 愿 那 夜 被 幽 暗 夺 取 , 不 在 年 中 的 日 子 同 乐 , 也 不 入 月 中 的 数 目 。 

 

 


7

 

 愿 那 夜 没 有 生 育 , 其 间 也 没 有 欢 乐 的 声 音 。 

 

 


8

 

 愿 那 咒 诅 日 子 且 能 惹 动 鳄 鱼 的 , 咒 诅 那 夜 。 

 

 


9

 

 愿 那 夜 黎 明 的 星 宿 变 为 黑 暗 , 盼 亮 却 不 亮 , 也 不 见 早 晨 的 光 线 ( 光 线 原 文 作 眼 皮 ) 。 

 

 


10

 

 因 没 有 把 怀 我 胎 的 门 关 闭 , 也 没 有 将 患 难 对 我 的 眼 隐 藏 。 

 

 


11

 

 我 为 何 不 出 母 胎 而 死 。 为 何 不 出 母 腹 绝 气 。 

 

 


12

 

 为 何 有 膝 接 收 我 。 为 何 有 奶 哺 养 我 。 

 

 


13

 

 不 然 , 我 就 早 已 躺 卧 安 睡 。 

 

 


14

 

 和 地 上 为 自 己 重 造 荒 邱 的 君 王 , 谋 士 。 

 

 


15

 

 或 与 有 金 子 , 将 银 子 装 满 了 房 屋 的 王 子 一 同 安 息 。 

 

 


16

 

 或 像 隐 而 未 现 , 不 到 期 而 落 的 胎 , 归 于 无 有 , 如 同 未 见 光 的 婴 孩 。 

 

 


17

 

 在 那 里 恶 人 止 息 搅 扰 , 困 乏 人 得 享 安 息 。 

 

 


18

 

 被 囚 的 人 同 得 安 逸 , 不 听 见 督 工 的 声 音 。 

 

 


19

 

 大 小 都 在 那 里 。 奴 仆 脱 离 主 人 的 辖 制 。 

 

 


20

 

 受 患 难 的 人 , 为 何 有 光 赐 给 他 呢 。 心 中 愁 苦 的 人 , 为 何 有 生 命 赐 给 他 呢 。 

 

 


21

 

 他 们 切 望 死 , 却 不 得 死 。 求 死 , 胜 于 求 隐 藏 的 珍 宝 。 

 

 


22

 

 他 们 寻 见 坟 墓 就 快 乐 , 极 其 欢 喜 。 

 

 


23

 

 人 的 道 路 既 然 遮 隐 , 神 又 把 他 四 面 围 困 , 为 何 有 光 赐 给 他 呢 。 

 

 


24

 

 我 未 曾 吃 饭 就 发 出 叹 息 。 我 唉 哼 的 声 音 涌 出 如 水 。 

 

 


25

 

 因 我 所 恐 惧 的 临 到 我 身 , 我 所 惧 怕 的 迎 我 而 来 。 

 

 


26

 

 我 不 得 安 逸 , 不 得 平 静 , 也 不 得 安 息 , 却 有 患 难 来 到 。 

 

 


约伯记 / Job 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: