Chinese Union Bible (GB Encoding)

以斯帖记 / Esther 4

以斯帖记 / Esther

Return to Index

Chapter 5

1

 

 第 三 日 , 以 斯 帖 穿 上 朝 服 , 进 王 宫 的 内 院 , 对 殿 站 立 。 王 在 殿 里 坐 在 宝 座 上 , 对 着 殿 门 。 

 

 


2

 

 王 见 王 后 以 斯 帖 站 在 院 内 , 就 施 恩 于 她 , 向 她 伸 出 手 中 的 金 杖 , 以 斯 帖 便 向 前 摸 杖 头 。 

 

 


3

 

 王 对 她 说 , 王 后 以 斯 帖 阿 , 你 要 什 么 。 你 求 什 么 , 就 是 国 的 一 半 也 必 赐 给 你 。 

 

 


4

 

 以 斯 帖 说 , 王 若 以 为 美 , 就 请 王 带 着 哈 曼 , 今 日 赴 我 所 预 备 的 筵 席 。 

 

 


5

 

 王 说 , 叫 哈 曼 速 速 照 以 斯 帖 的 话 去 行 。 于 是 王 带 着 哈 曼 赴 以 斯 帖 所 预 备 的 筵 席 。 

 

 


6

 

 在 酒 席 筵 前 , 王 又 问 以 斯 帖 说 , 你 要 什 么 , 我 必 赐 给 你 。 你 求 什 么 , 就 是 国 的 一 半 也 必 为 你 成 就 。 

 

 


7

 

 以 斯 帖 回 答 说 , 我 有 所 要 , 我 有 所 求 。 

 

 


8

 

 我 若 在 王 眼 前 蒙 恩 , 王 若 愿 意 赐 我 所 要 的 , 准 我 所 求 的 , 就 请 王 带 着 哈 曼 , 再 赴 我 所 要 预 备 的 筵 席 。 明 日 我 必 照 王 所 问 的 说 明 。 

 

 


9

 

 那 日 哈 曼 心 中 快 乐 , 欢 欢 喜 喜 地 出 来 。 但 见 末 底 改 在 朝 门 不 站 起 来 , 连 身 也 不 动 , 就 满 心 恼 怒 末 底 改 。 

 

 


10

 

 哈 曼 暂 且 忍 耐 回 家 , 叫 人 请 他 朋 友 和 他 妻 子 细 利 斯 来 。 

 

 


11

 

 哈 曼 将 他 富 厚 的 荣 耀 , 众 多 的 儿 女 , 和 王 抬 举 他 使 他 超 乎 首 领 臣 仆 之 上 , 都 述 说 给 他 们 听 。 

 

 


12

 

 哈 曼 又 说 , 王 后 以 斯 帖 预 备 筵 席 , 除 了 我 之 外 不 许 别 人 随 王 赴 席 。 明 日 王 后 又 请 我 随 王 赴 席 。 

 

 


13

 

 只 是 我 见 犹 大 人 末 底 改 坐 在 朝 门 , 虽 有 这 一 切 荣 耀 , 也 与 我 无 益 。 

 

 


14

 

 他 的 妻 细 利 斯 和 他 一 切 的 朋 友 对 他 说 , 不 如 立 一 个 五 丈 高 的 木 架 , 明 早 求 王 将 末 底 改 挂 在 其 上 , 然 后 你 可 以 欢 欢 喜 喜 地 随 王 赴 席 。 哈 曼 以 这 话 为 美 , 就 叫 人 做 了 木 架 。 

 

 


以斯帖记 / Esther 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: