Chinese Union Bible (GB Encoding)

历代志上 / 1st Chronicles 3

历代志上 / 1st Chronicles

Return to Index

Chapter 4

1

 

 犹 大 的 儿 子 是 法 勒 斯 , 希 斯 仑 , 迦 米 , 户 珥 , 朔 巴 。 

 

 


2

 

 朔 巴 的 儿 子 利 亚 雅 生 雅 哈 。 雅 哈 生 亚 户 买 和 拉 哈 。 这 是 琐 拉 人 的 诸 族 。 

 

 


3

 

 以 坦 之 祖 的 儿 子 是 耶 斯 列 , 伊 施 玛 , 伊 得 巴 。 他 们 的 妹 子 名 叫 哈 悉 勒 玻 尼 。 

 

 


4

 

 基 多 之 祖 是 毗 努 伊 勒 。 户 沙 之 祖 是 以 谢 珥 。 这 都 是 伯 利 恒 之 祖 以 法 她 的 长 子 户 珥 所 生 的 。 

 

 


5

 

 提 哥 亚 之 祖 亚 施 户 有 两 个 妻 子 , 一 名 希 拉 , 一 名 拿 拉 。 

 

 


6

 

 拿 拉 给 亚 施 户 生 亚 户 撒 , 希 弗 , 提 米 尼 , 哈 辖 斯 他 利 。 这 都 是 拿 拉 的 儿 子 。 

 

 


7

 

 希 拉 的 儿 子 是 洗 列 , 琐 辖 , 伊 提 南 。 

 

 


8

 

 哥 斯 生 亚 诺 , 琐 比 巴 , 并 哈 仑 儿 子 亚 哈 黑 的 诸 族 。 

 

 


9

 

 雅 比 斯 比 他 众 弟 兄 更 尊 贵 , 他 母 亲 给 他 起 名 叫 雅 比 斯 , 意 思 说 , 我 生 他 甚 是 痛 苦 。 

 

 


10

 

 雅 比 斯 求 告 以 色 列 的 神 说 , 甚 愿 你 赐 福 与 我 , 扩 张 我 的 境 界 , 常 与 我 同 在 , 保 佑 我 不 遭 患 难 , 不 受 艰 苦 。 神 就 应 允 他 所 求 的 。 

 

 


11

 

 书 哈 的 弟 兄 基 绿 生 米 黑 , 米 黑 是 伊 施 屯 之 祖 。 

 

 


12

 

 伊 施 屯 生 伯 拉 巴 , 巴 西 亚 , 并 珥 拿 辖 之 祖 提 欣 拿 , 这 都 是 利 迦 人 。 

 

 


13

 

 基 纳 斯 的 儿 子 是 俄 陀 聂 , 西 莱 雅 。 俄 陀 聂 的 儿 子 是 哈 塔 。 

 

 


14

 

 悯 挪 太 生 俄 弗 拉 。 西 莱 雅 生 革 夏 纳 欣 人 之 祖 约 押 。 他 们 都 是 匠 人 。 

 

 


15

 

 耶 孚 尼 的 儿 子 是 迦 勒 。 迦 勒 的 儿 子 是 以 路 , 以 拉 , 拿 安 。 以 拉 的 儿 子 是 基 纳 斯 。 

 

 


16

 

 耶 哈 利 勒 的 儿 子 是 西 弗 , 西 法 , 提 利 , 亚 撒 列 。 

 

 


17

 

  

 

 


18

 

 以 斯 拉 的 儿 子 是 益 帖 , 米 列 , 以 弗 , 雅 伦 。 米 列 娶 法 老 女 儿 比 提 雅 为 妻 , 生 米 利 暗 , 沙 买 , 和 以 实 提 摩 之 祖 益 巴 。 米 列 又 娶 犹 大 女 子 为 妻 , 生 基 多 之 祖 雅 列 , 梭 哥 之 祖 希 伯 , 和 撒 挪 亚 之 祖 耶 古 铁 。 

 

 


19

 

 荷 第 雅 的 妻 是 拿 含 的 妹 子 , 她 所 生 的 儿 子 是 迦 米 人 基 伊 拉 和 玛 迦 人 以 实 提 摩 之 祖 。 

 

 


20

 

 示 门 的 儿 子 是 暗 嫩 , 林 拿 , 便 哈 南 , 提 伦 。 以 示 的 儿 子 是 梭 黑 与 便 梭 黑 。 

 

 


21

 

 犹 大 的 儿 子 是 示 拉 。 示 拉 的 儿 子 是 利 迦 之 祖 珥 , 玛 利 沙 之 祖 拉 大 , 和 属 亚 实 比 族 织 细 麻 布 的 各 家 。 

 

 


22

 

 还 有 约 敬 , 哥 西 巴 人 , 约 阿 施 , 萨 拉 , 就 是 在 摩 押 地 掌 权 的 , 又 有 雅 叔 比 利 恒 。 这 都 是 古 时 所 记 载 的 。 

 

 


23

 

 这 些 人 都 是 窑 匠 , 是 尼 他 应 和 基 低 拉 的 居 民 。 与 王 同 处 , 为 王 作 工 。 

 

 


24

 

 西 缅 的 儿 子 是 尼 母 利 , 雅 悯 , 雅 立 , 谢 拉 , 扫 罗 。 

 

 


25

 

 扫 罗 的 儿 子 是 沙 龙 。 沙 龙 的 儿 子 是 米 比 衫 。 米 比 衫 的 儿 子 是 米 施 玛 。 

 

 


26

 

 米 施 玛 的 儿 子 是 哈 母 利 。 哈 母 利 的 儿 子 是 撒 刻 。 撒 刻 的 儿 子 是 示 每 。 

 

 


27

 

 示 每 有 十 六 个 儿 子 , 六 个 女 儿 , 他 弟 兄 的 儿 女 不 多 , 他 们 各 家 不 如 犹 大 族 的 人 丁 增 多 。 

 

 


28

 

 西 缅 人 住 在 别 是 巴 , 摩 拉 大 , 哈 萨 书 亚 , 

 

 


29

 

 辟 拉 , 以 森 , 陀 腊 , 

 

 


30

 

 彼 土 利 , 何 珥 玛 , 洗 革 拉 , 

 

 


31

 

 伯 玛 嘉 博 , 哈 萨 苏 撒 , 伯 比 利 , 沙 拉 音 , 这 些 城 邑 直 到 大 卫 作 王 的 时 候 都 是 属 西 缅 人 的 。 

 

 


32

 

 他 们 的 五 个 城 邑 是 以 坦 , 亚 因 , 临 门 , 陀 健 , 亚 珊 。 

 

 


33

 

 还 有 属 城 的 乡 村 , 直 到 巴 力 。 这 是 他 们 的 住 处 , 他 们 都 有 家 谱 。 

 

 


34

 

 还 有 米 所 巴 , 雅 米 勒 , 亚 玛 谢 的 儿 子 约 沙 , 

 

 


35

 

 约 珥 , 约 示 比 的 儿 子 耶 户 。 约 示 比 是 西 莱 雅 的 儿 子 。 西 莱 雅 是 亚 薛 的 儿 子 。 

 

 


36

 

 还 有 以 利 约 乃 , 雅 哥 巴 , 约 朔 海 , 亚 帅 雅 , 亚 底 业 , 耶 西 篾 , 比 拿 雅 , 

 

 


37

 

 示 非 的 儿 子 细 撒 。 示 非 是 亚 龙 的 儿 子 。 亚 龙 是 耶 大 雅 的 儿 子 。 耶 大 雅 是 申 利 的 儿 子 。 申 利 是 示 玛 雅 的 儿 子 。 

 

 


38

 

 以 上 所 记 的 人 名 都 是 作 族 长 的 , 他 们 宗 族 的 人 数 增 多 。 

 

 


39

 

 他 们 往 平 原 东 边 基 多 口 去 , 寻 梢 牧 放 羊 群 的 草 场 , 

 

 


40

 

 寻 得 肥 美 的 草 场 地 , 又 宽 阔 又 平 静 。 从 前 住 那 里 的 是 含 族 的 人 。 

 

 


41

 

 以 上 录 名 的 人 , 在 犹 大 王 希 西 家 年 间 , 来 攻 击 含 族 人 的 帐 棚 和 那 里 所 有 的 米 乌 尼 人 , 将 他 们 灭 尽 , 就 住 在 他 们 的 地 方 , 直 到 今 日 , 因 为 那 里 有 草 场 可 以 牧 放 羊 群 。 

 

 


42

 

 这 西 缅 人 中 , 有 五 百 人 上 西 珥 山 , 率 领 他 们 的 是 以 示 的 儿 子 毗 拉 提 , 尼 利 雅 , 利 法 雅 , 和 乌 薛 , 

 

 


43

 

 杀 了 逃 脱 剩 下 的 亚 玛 力 人 , 就 住 在 那 里 直 到 今 日 。 

 

 


历代志上 / 1st Chronicles 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: