Chinese Union Bible (Big 5 Encoding)

哥林多前書 / 1st Corinthians 12

哥林多前書 / 1st Corinthians

Return to Index

Chapter 13

1

 

 我 若 能 說 萬 人 的 方 言 、 並 天 使 的 話 語 、 卻 沒 有 愛 、 我 就 成 了 鳴 的 鑼 、 響 的 鈸 一 般 。 

 

 


2

 

 我 若 有 先 知 講 道 之 能 、 也 明 白 各 樣 的 奧 秘 、 各 樣 的 知 識 . 而 且 有 全 備 的 信 、 叫 我 能 彀 移 山 、 卻 沒 有 愛 、 我 就 算 不 得 甚 麼 。 

 

 


3

 

 我 若 將 所 有 的 賙 濟 窮 人 、 又 捨 己 身 叫 人 焚 燒 、 卻 沒 有 愛 、 仍 然 與 我 無 益 。 

 

 


4

 

 愛 是 恆 久 忍 耐 、 又 有 恩 慈 . 愛 是 不 嫉 妒 . 愛 是 不 自 誇 . 不 張 狂 . 

 

 


5

 

 不 作 害 羞 的 事 . 不 求 自 己 的 益 處 . 不 輕 易 發 怒 . 不 計 算 人 的 惡 . 

 

 


6

 

 不 喜 歡 不 義 . 只 喜 歡 真 理 . 

 

 


7

 

 凡 事 包 容 . 凡 事 相 信 . 凡 事 盼 望 . 凡 事 忍 耐 。 

 

 


8

 

 愛 是 永 不 止 息 . 先 知 講 道 之 能 、 終 必 歸 於 無 有 . 說 方 言 之 能 、 終 必 停 止 、 知 識 也 終 必 歸 於 無 有 。 

 

 


9

 

 我 們 現 在 所 知 道 的 有 限 、 先 知 所 講 的 也 有 限 . 

 

 


10

 

 等 那 完 全 的 來 到 、 這 有 限 的 必 歸 於 無 有 了 。 

 

 


11

 

 我 作 孩 子 的 時 候 、 話 語 像 孩 子 、 心 思 像 孩 子 、 意 念 像 孩 子 . 既 成 了 人 、 就 把 孩 子 的 事 丟 棄 了 。 

 

 


12

 

 我 們 如 今 彷 彿 對 著 鏡 子 觀 看 、 模 糊 不 清 . 〔 模 糊 不 清 原 文 作 如 同 猜 謎 〕 到 那 時 、 就 要 面 對 面 了 . 我 如 今 所 知 道 的 有 限 . 到 那 時 就 全 知 道 、 如 同 主 知 道 我 一 樣 。 

 

 


13

 

 如 今 常 存 的 有 信 、 有 望 、 有 愛 、 這 三 樣 、 其 中 最 大 的 是 愛 。 

 

 


哥林多前書 / 1st Corinthians 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: