Cebuano Bible

Psalms 117

Psalms

Return to Index

Chapter 118

1

 

 ¶ Oh paghatag kamo ug mga pasalamat kang Jehova; kay siya maayo man; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. 

 

 


2

 

 Ipaingon sa Israel karon, Nga ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. 

 

 


3

 

 Karon ipaingon sa panimalay ni Aaron, Nga ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. 

 

 


4

 

 Ipaingon karon kanila nga nangahadlok kang Jehova, Nga ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay kapusan. 

 

 


5

 

 Gikan sa akong kalisdanan misangpit ako kang Jehova: Mitubag si Jehova kanako ug iyang gibutang ako sa dapit nga halapad. 

 

 


6

 

 Si Jehova kadapig nako; dili ako mahadlok: Unsay arang mabuhat sa tawo kanako? 

 

 


7

 

 Si Jehova kadapig nako sa taliwala sa mga nagatabang kanako: Busa makita ko ang akong tinguha diha sa ibabaw kanila nga nanagdumot kanako. 

 

 


8

 

 Labing maayo ang pagdangup kang Jehova Kay sa pagsalig diha sa tawo. 

 

 


9

 

 Labing maayo ang pagdangup kang Jehova Kay sa pagbutang sa atong pagsalig diha sa mga principe. 

 

 


10

 

 Ang tanang mga nasud nanaglibut kanako: Sa ngalan ni Jehova akong pagaputlon sila. 

 

 


11

 

 Nanaglikos sila kanako; oo, ilang gilibutan ako: Sa ngalan ni Jehova akong pagawagtangon sila. 

 

 


12

 

 Nanaglikos sila kanako sama sa mga putyokan; sila gipalong ingon sa kalayo sa mga tunok: Sa ngalan ni Jehova akong pagaputlon sila. 

 

 


13

 

 Sa kalit imong gitukmod ako aron nga ako mapukan; Apan si Jehova mitabang kanako. 

 

 


14

 

 Si Jehova mao ang akong kalig-on ug ang akong alawiton; Ug siya mao ang akong kaluwasan. 

 

 


15

 

 Ang tingog sa kalipay ug sa kaluwasan anaa sa mga balong-balong sa mga matarung: Ang toong kamot ni Jehova nagabuhat nga maisugon. 

 

 


16

 

 Ang toong kamot ni Jehova nabayaw: Ang toong kamot ni Jehova nagabuhat nga maisugon. 

 

 


17

 

 Dili ako mamatay, kondili mabuhi ako. Ug igapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. 

 

 


18

 

 Gicastigo ako ni Jehova sa masakit gayud; Apan ako wala niya itugyan ngadto sa kamatayon. 

 

 


19

 

 ¶ Buksi kanako ang mga ganghaan sa pagkamatarung: Mosulod ako kanila, magapasalamat ako kang Jehova. 

 

 


20

 

 Mao kini ang ganghaan ni Jehova; Niini mosulod ang mga matarung. 

 

 


21

 

 Pagapasalamatan ko ikaw; kay gipatalinghugan mo ako, Ug ikaw nahimong akong kaluwasan. 

 

 


22

 

 Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod Nahimo nga pangulo sa pamag-ang. 

 

 


23

 

 Mao kini ang buhat ni Jehova; Kini maoy katingalahan sa among mga mata. 

 

 


24

 

 Kini mao ang adlaw nga gibuhat ni Jehova; Niini managmaya ug managkalipay kita. 

 

 


25

 

 Luwasa karon, kanimo nangamuyo kami, Oh Jehova: Oh Jehova, kanimo nangamuyo kami, ipadala ang kauswagan karon. 

 

 


26

 

 Bulahan siya nga moanhi sa ngalan ni Jehova: Gikan sa balay ni Jehova kami nanagdayeg kanimo. 

 

 


27

 

 Si Jehova mao ang Dios, ug siya naghatag kanato ug kahayag: Bangana ang halad sa mga linubid, bisan ngadto sa mga sungay sa halaran. 

 

 


28

 

 Ikaw mao ang akong Dios, ug kanimo magapasalamat ako: Ikaw mao ang akong Dios, igapahitaas ko ikaw. 

 

 


29

 

 Oh managpasalamat kamo kang Jehova; kay siya maayo man; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. 

 

 


Psalms 119

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: