Bulgarian Bible

1 Коринтяни 14

1 Коринтяни

Index

Глава 15

1

 

 Още, братя, напомнювам ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите, 

 

 


2

 

 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали. 

 

 


3

 

 Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; 

 

 


4

 

 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; 

 

 


5

 

 и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, 

 

 


6

 

 че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; 

 

 


7

 

 че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли; 

 

 


8

 

 а най-после от всички яви се на мене, като на някой изверг. 

 

 


9

 

 Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека защото гоних Божията църква, 

 

 


10

 

 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, – не аз, обаче, но Божията благодато, която беше с мене. 

 

 


11

 

 И тъй, било че аз се трудих повече, било че те, така проповядвахме и те и аз, и вие така сте повярвали. 

 

 


12

 

 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? 

 

 


14

 

 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра. 

 

 


15

 

 При това, ние се намираме лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не възкресяват; 

 

 


16

 

 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен; 

 

 


17

 

 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяря, вие сте още в греховете си. 

 

 


18

 

 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. 

 

 


19

 

 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. 

 

 


20

 

 Но сега Христос е бил възкесен, първият плод на починалите. 

 

 


21

 

 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. 

 

 


22

 

 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. 

 

 


23

 

 Но всеки на своя ред: Христос първия плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови; 

 

 


24

 

 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. 

 

 


25

 

 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. 

 

 


26

 

 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена, 

 

 


27

 

 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му" А когато ще е казъл, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко), 

 

 


28

 

 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще покори Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все. 

 

 


29

 

 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо и ще се кръщават заради тях? 

 

 


30

 

 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час? 

 

 


31

 

 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам. 

 

 


32

 

 Ако, по човешки казано, съм се борил с зверовете в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем". 

 

 


33

 

 Не се мамете. "Лошите другари покваряват добрите нрави". 

 

 


34

 

 Отрезнявайте към правдата. и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите. 

 

 


35

 

 Но някой ще рече; Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат? 

 

 


36

 

 Безумецо, това което ти сееш, не оживявя, ако не умира. 

 

 


37

 

 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго; 

 

 


38

 

 но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. 

 

 


39

 

 Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите. 

 

 


40

 

 Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, друга на земните. 

 

 


41

 

 Друг е блясъкът на слънцето, друг на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка. 

 

 


42

 

 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; 

 

 


43

 

 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; 

 

 


44

 

 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. 

 

 


45

 

 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворещ дух. 

 

 


46

 

 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното. 

 

 


47

 

 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. 

 

 


48

 

 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. 

 

 


49

 

 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. 

 

 


50

 

 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението. 

 

 


51

 

 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, 

 

 


52

 

 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 

 

 


53

 

 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. 

 

 


54

 

 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно". 

 

 


55

 

 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? 

 

 


56

 

 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; 

 

 


57

 

 но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. 

 

 


58

 

 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празден. 

 

 


1 Коринтяни 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: