Bulgarian Bible

Деяния 27

Деяния

Index

Глава 28

1

 

 И когато се избавихме, познахме, че островът се наричаше Малта. 

 

 


2

 

 А туземците ни показаха необикновено човеколюбие; защото приеха всички нас, и, понеже валеше дъжд и беше студено накладоха огън. 

 

 


3

 

 И когато Павел натрупа един куп храсти и го тури на огъня, една ехидна излезе от топлината и се залепи за ръката му. 

 

 


4

 

 А туземците, като видяха змията, как висеше от ръката му, думаха помежду си: Без съмнение тоя човек ще е убиец, който, ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го остави да живее. 

 

 


5

 

 Но той тръсна змията в огъня и не почувствува никакво зло. 

 

 


6

 

 А те очакваха, че ще отече, или внезапно ще падне мъртъв; но като чакаха много време и гледаха, че не му става никакво зло, промениха мнението си и думаха, че е бог. 

 

 


7

 

 А около това място се намираха именията на първенеца в острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски три дни. 

 

 


8

 

 И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него, и като се помоли, положи ръце на него и го изцели. 

 

 


9

 

 Като стана това, и другите от острова, които имаха болести, дохождаха и се изцеляваха; 

 

 


10

 

 които и ни показваха много почести, и , когато тръгнахме, туриха в кораба потребното за нуждите ни. 

 

 


11

 

 И тъй, подир три месеца отплувахме с един александрийски кораб, който беше презимувал в острова, и който имаше за знак Близнаците. 

 

 


12

 

 И като стигнахме в Сиракуза, преседяхме там три дни. 

 

 


13

 

 И оттам, като лъкатушехме, стигнахме до Ригия; и след един ден, като повея южен вятър, на втория ден дойдохме в Потиоли, 

 

 


14

 

 гдето намерихме братя, които ни замолиха да преседим у тях седем дни. Така дойдохме в Рим. 

 

 


15

 

 отгдето братята, като чули за нас, бяха дошли до Апиевото тържище и до трите кръчми да ни посрещнат; и Павел като ги видя, благодари на Бога и се ободри. 

 

 


16

 

 А когато влязохме в Рим, стотникът предаде запряните на войводата; а на Павла се позволи да живее отделно с войника, който го вардеше. 

 

 


17

 

 И подир три дни той свика по-първите от юдеите и, като се събраха каза им: Братя, без да съм сторил аз нещо против народа ни, или против бащините обичаи, пак от Eрусалим ме предадоха вързан в ръцете на римляните; 

 

 


18

 

 които, като ме изпитаха, щяха да ме пуснат, защото в мене нямаше нищо достойно за смърт. 

 

 


19

 

 Но понеже юдеите се възпротивиха на това, принудих се да се отнеса до Кесаря, а не че имах да обвиня в нещо народа си. 

 

 


20

 

 По тая причина, прочее, ви повиках, за да ви видя и да ви поговоря, защото заради това, за което Израил се надява, съм вързан с тая верига. 

 

 


21

 

 А те му казаха: Нито сме получавали ние писма от Юдея за тебе, нито е дохождал някой от братята да ни извести, или да ни каже нещо лошо за тебе. 

 

 


22

 

 Но желаем да чуем от тебе какво мислиш, защото ни е известно, че навсякъде говорят против това учение. 

 

 


23

 

 И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там гдето живееше; и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исуса и от Моисеевия закон и от пророците. 

 

 


24

 

 И едни повярваха това, което говореше, а други не вярваха. 

 

 


25

 

 И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като им рече Павел една дума: Добре е говорил Святият Дух чрез пророк Исая на бащите ви, когато е рекъл: 

 

 


26

 

 "Иди, кажи на тия люде: Със слушане ще чуете, но никак няма да схванете; И с очи ще видите, но никак няма да разберете. 

 

 


27

 

 Защото затлъстя сърцето на тия люде, И ушите им натегнаха, И очите си затвориха, Да не би да гледат с очите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат та да ги изцеля" 

 

 


28

 

 Затуй, да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците; и те ще слушат. [29 И като рече това; юдеите си отидоха с голяма препирня помежду си] 

 

 


30

 

 А Павел преседя цели две години в отделна под наем къща, гдето приемаше всички, които отиваха при него, 

 

 


31

 

 като проповядваше Божието царство, и с пълно дръзновение поучаваше за Господа Исуса Христа без да му забранява никой. 

 

 


Деяния 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: