Bulgarian Bible

Деяния 7

Деяния

Index

Глава 8

1

 

 А Савел одобряваше убиването му. И на същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Ерусалим; и те всички с изключение на апостолите, се разпръснаха по Юдейските и Самарийските окръзи. 

 

 


2

 

 И някои благочестиви човеци погребаха Стефана и ридаха за него твърде много. 

 

 


3

 

 А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жени та ги предаваше в тъмница. 

 

 


4

 

 А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. 

 

 


5

 

 Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. 

 

 


6

 

 И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, И виждаха знаменията, които вършеше. 

 

 


7

 

 Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени; 

 

 


8

 

 тъй щото настана голяма радост в оня град. 

 

 


9

 

 А имаше от по-напред в града един човек на име Симон, който, като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и очудваше населението на Самария. 

 

 


10

 

 На него внимаваха всички, от малък до голям, казвайки: Тоя е така наречената Велика Божия Сила. 

 

 


11

 

 И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше учудвал с магиите си. 

 

 


12

 

 Но когато повярваха на Филипа, който благовестяваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени. 

 

 


13

 

 И самият Симон повярва и, като се кръсти, постоянно придружаваше Филипа, та, като гледаше, че стават знамения и велики дела, удивяваше се. 

 

 


14

 

 А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоана, 

 

 


15

 

 които, като слязоха, помолиха се за тях за да приемат Светия Дух; 

 

 


16

 

 Защото той не беше слязъл още ни на един от тях; а само бяха кръстени в Исус Христовото име. 

 

 


17

 

 Тогава апостолите полагаха ръце на тях, и те приемаха Светия Дух. 

 

 


18

 

 А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце, се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: 

 

 


19

 

 Дайте и на мене тая сила щото на когото положа ръце, да приема Светия Дух. 

 

 


20

 

 А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно де погинат, защото си помислил да придобиеш Божий дар с пари. 

 

 


21

 

 Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. 

 

 


22

 

 Затуй, покай се от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тая помисъл на сърцето ти; 

 

 


23

 

 понеже гледам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. 

 

 


24

 

 А Симон в отговор рече: молете се вие на Господа за мене, да ме не постигне нищо от онова що рекохте. 

 

 


25

 

 Те прочее, след като засвидетелствуваха и разгласяваха Господнето учение, върнаха се в Ерусалим, като по пътя проповядваха благовестието на много Самарийски села. 

 

 


26

 

 А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. 

 

 


27

 

 И той стана та отиде. И, ето, човек от Етиопия, скопец, велможа на Етиопската царица Кандакия, който беше поставен над всичкото и съкровище, и беше дошъл в Ерусалим да се поклони, 

 

 


28

 

 на връщане седеше в колесницата си и четеше пророка Исаия. 

 

 


29

 

 А Духът рече на Филипа: приближи се и придружи тая колесница. 

 

 


30

 

 И Филип се завтече та го чу като прочиташе пророка Исаия, и каза: Ами разбираш ли какво четеш? 

 

 


31

 

 А той рече: Как да разбера, ако ме не опъти някой? И помоли Филипа да се качи и да седне с него. 

 

 


32

 

 А мястото от писанието, което четеше, беше това: "Като овца биде заведен на клане: И както агне пред стригача си не издава глас, Така не отваря устата си; 

 

 


33

 

 В унижение отмени се съдбата му, А поколението му,_— Кой ще го изкаже? Защото се взе живота му от земята." 

 

 


34

 

 И скопецът продума та рече на Филипа: Кажи ми, моля ти се, за кого казва това пророкът,_— за себе си ли, или за някой друг? 

 

 


35

 

 А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му Исуса. 

 

 


36

 

 И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода; и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя? (37 и Филип рече: Ако вярваш от все сърце можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий). 

 

 


38

 

 Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип и скопецът; и кръсти го. 

 

 


39

 

 А когато излязоха из водата, Господния Дух грабна Филипа; и скопецът вече го не видя, защото възрадван продължи пътя си. 

 

 


40

 

 А Филип се намери в Азот; и, като преминаваше, проповядваше благовестието по всичките градове докле стигна в Кесария. 

 

 


Деяния 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: