Bulgarian Bible

Деяния 1

Деяния

Index

Глава 2

1

 

 И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. 

 

 


1

 

 О Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим_— и юдеи и прозелити, 

 

 


2

 

 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща дето седяха. 

 

 


2

 

 О Слънцето, ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен. 

 

 


3

 

 и явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 

 

 


3

 

 О И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да го] постави на престола му, 

 

 


4

 

 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 

 

 


5

 

 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. 

 

 


6

 

 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше: да говорят на неговия език. 

 

 


7

 

 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли Галилеяни? 

 

 


8

 

 Тогава както ги слушаше да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? 

 

 


9

 

 Партяни, Мидяни и Еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия Понт и Азия, 

 

 


11

 

 критяни и араби слушаме ги да говорят по нашите езици за великите Божии дела. 

 

 


12

 

 И те всички се смаяха, и в недоумението си думаха един на друг: Какво значи това? 

 

 


13

 

 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино. 

 

 


14

 

 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи. 

 

 


15

 

 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня; 

 

 


16

 

 но това е казаното чрез пророк Йоила: 

 

 


17

 

 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища; 

 

 


18

 

 Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа си в ония дни, и ще пророкуват. 

 

 


19

 

 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, Кръв, и огън, и пара от дим; 

 

 


21

 

 И всеки, който призове името Господне, ще се спаси". 

 

 


22

 

 Израиляни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса, и знамения, които Бог извърши чрез него посред вас, както сами вие знаете, 

 

 


23

 

 него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници; 

 

 


24

 

 когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. 

 

 


25

 

 Защото Давид казва за него: "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя; 

 

 


26

 

 Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда; 

 

 


27

 

 Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито, ще допуснеш твоя светия да види изтление. 

 

 


28

 

 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба." 

 

 


29

 

 Братя, мога да ви кажа свободно за Патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден. 

 

 


31

 

 той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. 

 

 


32

 

 Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всинца сме свидетели. 

 

 


33

 

 И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чуете. 

 

 


34

 

 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми, 

 

 


35

 

 Докле положа враговете ти за твое подножие"., 

 

 


36

 

 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник. 

 

 


37

 

 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим братя? 

 

 


38

 

 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух. 

 

 


39

 

 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си. 

 

 


40

 

 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това изпорочено поколение. 

 

 


41

 

 И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души. 

 

 


42

 

 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, и в молитвите. 

 

 


43

 

 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. 

 

 


44

 

 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; 

 

 


45

 

 и продаваха стоката и имота си, и разподеляха парите на всички, според нуждата на всекиго. 

 

 


46

 

 И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, 

 

 


47

 

 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. 

 

 


Деяния 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: