Bulgarian Bible

Йоан 3

Йоан

Index

Глава 4

1

 

 Прочее, Когато Господ узна, че фарисеите чули, какво Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Иоана, 

 

 


2

 

 (не че сам Исус кръщаваше, а учениците Му), 

 

 


3

 

 напусна Юдея и отиде пак в Галилея. 

 

 


4

 

 И трябваше да мине през Самария. 

 

 


5

 

 И така, дойде в един самарийски град наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Иосифа. 

 

 


6

 

 Там беше Яковият кладенец<$FГръцки: Извор.>. Исус, прочее, уморен от пътуването, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час. 

 

 


7

 

 Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва - Исус: Дай Ми да пия. 

 

 


8

 

 (Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна). 

 

 


9

 

 Впрочем, самарянката Му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните). 

 

 


10

 

 Исус в отговор - каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода? 

 

 


11

 

 Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода? 

 

 


12

 

 Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му? 

 

 


13

 

 Исус в отговор - каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; 

 

 


14

 

 а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. 

 

 


15

 

 Казва Му жената: Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам нито да извървявам толкова път до тук да изваждам. 

 

 


16

 

 Казва - Исус: Иди, повикай мъжа си и дойди тука. 

 

 


17

 

 В отговор жената Му каза: Нямам мъж. Казва - Исус: Право каза, че нямаш мъж; 

 

 


18

 

 защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право казала. 

 

 


19

 

 Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк. 

 

 


20

 

 Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото гдето трябва да се покланяме. 

 

 


21

 

 Казва - Исус: Жено, вярвай Ми, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. 

 

 


22

 

 Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме не онова, което знаем; защото спасението е от юдеите. 

 

 


23

 

 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. 

 

 


24

 

 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. 

 

 


25

 

 Казва му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос); Той, когато дойде, ще ни яви всичко. 

 

 


26

 

 Казва - Исус: Аз, Който се разговарям с тебе съм Месия. 

 

 


27

 

 В това време дойдоха учениците Му, и се почудиха, че се разговаря с жена; но никой не рече: Какво търсиш? или: Защо разговаряш с нея? 

 

 


28

 

 Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората: 

 

 


29

 

 Дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би Той да е Христос? 

 

 


30

 

 Те излязоха от града и отиваха към Него. 

 

 


31

 

 Между това учениците молеха Исуса, казвайки: Учителю, яж. 

 

 


32

 

 А Той им рече: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете. 

 

 


33

 

 Затова учениците думаха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за ядене? 

 

 


34

 

 Каза им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа. 

 

 


35

 

 Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. 

 

 


36

 

 Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот, за да се радвате заедно и който сее и който жъне. 

 

 


37

 

 Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жъне. 

 

 


38

 

 Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. 

 

 


39

 

 И от тоя град много самаряни повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелствуваше: Той ми каза всичко, което съм сторила. 

 

 


40

 

 И тъй, когато дойдоха самаряните при Него, помолиха Го да остане при тях; и преседя там два дни. 

 

 


41

 

 И още мнозина повярваха поради неговото учение; 

 

 


42

 

 и на жената казаха: Ние вярваме, не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина [Христос] Спасителят на света. 

 

 


43

 

 След два дни Той излезе оттам и отиде в Галилея. 

 

 


44

 

 Защото сам Исус заяви, че пророк няма почит в родината си. 

 

 


45

 

 И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, като бяха видели всичко що стори в Ерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника. 

 

 


46

 

 Прочее, Исус пак дойде в Кана Галилейска, гдето беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чиито син бе болен в Капериаум. 

 

 


47

 

 Той, като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея отиде при него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. 

 

 


48

 

 Тогава Исус му рече: Ако не видите знамения и чудеса никак няма да повярвате. 

 

 


49

 

 Царският чиновник Му каза: Господине, слез докле не е умряло детенцето ми. 

 

 


50

 

 Каза му Исус: Иди си; син ти е жив. Човекът повярва думата, която му рече Исус, и си отиде. 

 

 


51

 

 И когато той слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че син му е жив. 

 

 


52

 

 А той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха: В седмия час треската го остави. 

 

 


53

 

 И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: Син ти е жив. И повярва той и целия му дом. 

 

 


54

 

 Това второ знамение извърши Исус, като дойде пак из Юдея в Галилея. 

 

 


Йоан 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: