Bulgarian Bible

Исая 36

Исая

Index

Глава 37

1

 

 А когато цар Езекия чу думите му , раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. 

 

 


2

 

 И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия Амосовия син. 

 

 


3

 

 И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е тоя ден; защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. 

 

 


4

 

 Може би Господ твоят Бог ще чуе думите на Рапсака, когото господарят му асирийският цар прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ твоят Бог чу, затова възнеси молба за остатъка що е оцелял. 

 

 


5

 

 И тъй, слугите на цар Езекия отидоха при Исаия. 

 

 


6

 

 И Исаия им рече: Така да кажете на господаря си - така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар Ме похулиха. 

 

 


7

 

 Ето, аз ще туря в него такъв дух, щото, като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще го направя да падне от нож в своята земя. 

 

 


8

 

 И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюваше против Ливна; защото бе чул, че той заминал от Лахис. 

 

 


9

 

 И царят чу да казват за асирийския цар Тирак: Излезе да воюва против тебе. И когато чу това , прати посланици до Езекия, казвайки: 

 

 


10

 

 Така да говорите на Юдовия цар Езекия, да речете: Твоят Бог, на Когото уповаваш, да те не мами като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. 

 

 


11

 

 Ето, ти чу какво направили всичките царе на всичките земи, как ги обрекли на изтребление : та ти ли ще се избавиш? 

 

 


12

 

 Боговете на народите избавиха ли ония, които бащите ми изтребиха, Гозан, Харан, Ресеф, и еденяните, които бяха в Таласар? 

 

 


13

 

 Где е ематският цар, арфадският цар и царете на града Сефаруим, на Ена и на Ава? 

 

 


14

 

 А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. 

 

 


15

 

 И Езекия се помоли пред Господа, като каза: 

 

 


16

 

 Господи на Силите, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всичките земни царства; Ти си направил небето и земята. 

 

 


17

 

 Приклони, Господи, ухото Си и чуй; отвори, Господи, очите Си и виж; и чуй всичките думи на Сенахирима, който изпрати тогова да похули живия Бог. 

 

 


18

 

 Наистина, Господи, асирийските царе запустиха всичките области и земите им; 

 

 


19

 

 и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, но дело на човешки ръце, дървета и камъни; затова ги погубиха. 

 

 


20

 

 Сега, прочее, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всичките земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог . 

 

 


21

 

 Тогава Исиая, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахирим. 

 

 


22

 

 Ето словото, което Господ изговори за него: Презря те, присмя ти се девицата, сионовата дъщеря: Зад гърба ти поклати глава Ерусалимската дъщеря. 

 

 


23

 

 Кого си обидил и похулил ти? И против кого си говорил с висок глас И си надигнал нагоре очите си? Против светия Израилев. 

 

 


24

 

 Господа си обидил ти чрез слугите си, като си рекъл: С множеството на колесниците си възлязох аз Върху височината на планините, Върху уединенията на Ливан; И ще изсека високите му кедри, отбраните му елхи; И ще вляза в най-крайната му височина. В леса на неговия Кармил. 

 

 


25

 

 Аз изкопах и пих вода: И със стъпалото на нозете си Ще пресуша всичките реки на Египет*. 

 

 


26

 

 Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна. И от древни времена съм начертал това? А сега го изпълних. Така щото ти да обръщаш укрепени градове в купове развалини. 

 

 


27

 

 Затова жителите им станаха безсилни, Уплашиха се и посрамиха се: Бяха като трева на полето, като зеленина, Като трева на къщния покрив. И жито препърлено преди да стане стъбло. 

 

 


28

 

 Но Аз зная жилището ти, Излизането ти и влизането ти, И буйството ти против Мене. 

 

 


29

 

 Понеже буйството ти против Мене И надменността ти стигнаха до ушите Ми, Затова ще туря куката Си в ноздрите ти, И юздата Си в устата ти, Та ще те върна през пътя, по който си дошъл. 

 

 


30

 

 И това ще ти бъде знамението: Тая година ще ядете това, което е саморасло. Втората година това, което израства от същото, А третата година посейте и пожънете Насадете лозя и яжте плода им. 

 

 


31

 

 И оцелялото от Юдовия дом, Което е останало, пак ще пуска корени долу, И ще дава плод горе. 

 

 


32

 

 Защото из Ерусалим ще излезе остатък, И из хълма Сион оцелялото. Ревността на Господа на Силите ще извърши това. 

 

 


33

 

 Затова, така казва Господ за асирийския цар - Няма да влезе в тоя град, Нито ще хвърли там стрела. Нито ще дойде пред него с щит, Нито ще издигне против него могила, 

 

 


34

 

 По пътя, през който е дошъл, по него ще се върне, И в тоя град няма да излезе, казва Господ; 

 

 


35

 

 Защото ще защитя тоя град за да го избавя, Заради Себе Си и заради слугата Ми Давида. 

 

 


36

 

 Тогава излезе ангел Господен та порази сто и осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хора на сутринта, ето, всички ония бяха мъртви трупове. 

 

 


37

 

 И тъй асирийският цар Сенахирим си тръгна та отиде, върна се, и живееше в Ниневия. 

 

 


38

 

 А когато се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар, го убиха с нож; и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари син му Есарадон. 

 

 


Исая 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: