Bulgarian Bible

Ездра 3

Ездра

Index

Глава 4

1

 

 А неприятелите на Юда и на Вениамина, като чуха, че върналите се от плена строели храма на Господа Израилевия Бог, 

 

 


2

 

 дойдоха при Зоровавела и при началниците на бащините домове та им рекоха7 Да градим с вас; защото и ние търсим вашия Бог както вие Нему и жертвуваме от времето на Асирийския цар Есарадон, който ни възведе тук. 

 

 


3

 

 Но Зоровавел, Исус и останалите началници на Израилевите бащини домове им рекоха: Не можете вие заедно с нас да построите дом на нашия Бог, но ние сами ще построим на Господа Израилевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир. 

 

 


4

 

 Тогава людете на земята ослабваха ръцете на Юдовите люде и им пречеха в граденето, 

 

 


5

 

 и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им, през всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий. 

 

 


6

 

 И когато царуваше Асуир, в началото на царуването му, написаха обвинение против жителите на Юда и Ерусалим. 

 

 


7

 

 В дните на Артаксеркса писаха Вислам, Митридат, Тавеил и другите и съслужители до персийския цар Артаксеркс; и писмото се написа със сирийски букви и се съчини на сирийски език . 

 

 


8

 

 Властникът Реум, и секретарят Самса писаха писмо против Ерусалим до цар Артаксеркса както следва: 

 

 


9

 

 Властникът Реум, секретарят Самса и другите им съслужители, динците, афарсахците, тарфалците, афарсяните, архевците, вавилоняните, сусанците, деавците, еламците 

 

 


10

 

 и останалите народи, които великият и славният Асенафар доведе и славният Асенафар доведе та засели в градовете на Самария и в другите градове оттатък реката, и прочее, - 

 

 


11

 

 (ето препис от писмото, което пратиха на цар Артаксеркса, -) Слугите ти, мъжете, които са оттатък реката, и прочее: 

 

 


12

 

 Да е известно на царя, че юдеите, които възлязоха от тебе при нас, като стигнаха в Ерусалим, градят бунтовния и злия град, и издигат стената като са свързали основите. 

 

 


13

 

 Да е известно сега на царя, че, ако се съгради тоя град и се издигнат стени, то няма да плащат данък, мито, или пътна повинност, така щото ще повредят дохода на царете. 

 

 


14

 

 А понеже ние се храним от палата, и е неприлично за нас да гледаме вредата, която ще се нанесе на царя, за това пратихме да известим на царя, 

 

 


15

 

 за да се издири в книгата на летописите на бащите ти; и ще намериш в книгата на летописите и ще узнаеш, че тоя град е град бунтовен, пакостен на царете и на областите, и че още от старо време са дигали въстания всред него, за която вина тоя град е бил опустошен. 

 

 


16

 

 Известявам на царя, че, ако тоя град се съгради наново , и се издигнат стените му, не ще имаш никакво притежание отсам реката. 

 

 


17

 

 Царят отговори на властника Реум, на секретаря Самса и на другите им съслужители, които живееха в Самария и в другите градове отсам реката: Мир и прочее. 

 

 


18

 

 Писмото, което ни пратихте, прочете се разумливо пред мене, 

 

 


19

 

 и като издадох указ, издириха и намериха, че тия град още от старо време се е подигал против царете, и че в него са ставали бунтове и въстания. 

 

 


20

 

 Имало още и силни царе над Ерусалим, които владеели над всичките страни оттатък реката, на които се плащало данък, мито и пътна повинност. 

 

 


21

 

 Сега, прочее, заповядайте да престанат ония мъже и да се не съгради тоя град, докле не се издаде указ от мене. 

 

 


22

 

 И внимавайте да не бъдете небрежливи в това, да не би да порасте злото за щета на царете. 

 

 


23

 

 А когато се прочете преписът от цар Артаксерксовото писмо пред Реума и секретаря Самса и служителите им, побързаха да възлязат на Ерусалим при юдеите та ги спряха на сила. 

 

 


24

 

 Така престана работата по Божия дом, който е в Ерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий. 

 

 


Ездра 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: