Bulgarian Bible

1 Царе 10

1 Царе

Index

Глава 11

1

 

 След това амонецът Наас възлезе та разположи стан против Явис-галаад; и всичките явиски мъже казаха на Нааса: Направи договор с нас, и ще ти слугуваме. 

 

 


2

 

 И амонецът Наас из каза: С това условие ще направя договор с вас: да извъртя десните очи на всички ви; и ще положа това за позор върху целия Израил. 

 

 


3

 

 И явиските старейшини му казаха: Дай ни седем дена срок, за да пратим вестители по всичките предели на Израиля; и тогава, ако няма кой да ни избави, ще излезем към тебе. 

 

 


4

 

 И тъй вестителите дойдоха в Сауловия град Гавая та казаха тия думи на всеослушание пред людете; и всичките люде плакаха с висок глас. 

 

 


5

 

 А, ето, Саул идеше подир воловете от полето: и Саул рече: Какво е на людете та плачат? И съобщиха му думите на явиските мъже. 

 

 


6

 

 Тогава дойде Божият Дух със сила върху Саула, когато чу ония думи, и гневът му пламна твърде много. 

 

 


7

 

 И взе два вола, и като ги наряза на части прати ги по всичките предели на Израиля чрез вестители, за да кажат: Който не излезе подир Саула и подир Самуила, така ще се направи на воловете му. И страх от Господа обзе людете; и излязоха като един човек. 

 

 


8

 

 И като ги преброи у Везек, израилтяните бяха триста хиляди души, а Юдовите мъже тридесет хиляди души. 

 

 


9

 

 И рекоха на вестителите, които бяха дошли: Така да кажете на явис-галаадските мъже, утре като припече слънцето, ще ви дойде избавление. А когато вестителите дойдоха и известиха на явиските мъже, те се зарадваха. 

 

 


10

 

 И явиските мъже рекоха на амонците : Утре ще излезем към вас, и вие ни направете всичко, що ви се вижда угодно. 

 

 


11

 

 И на утринта Саул раздели людете на три полка; и във време на утринната стража те навлязоха всред стана, и поразяваха амонците докато се стопли денят; и оцелелите от тях се разпиляха до толкоз, щото нито двама от тях не останаха заедно. 

 

 


12

 

 Тогава людете казаха на Самуила: Кой е онзи що рече: Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тия мъже, за да ги избием. 

 

 


13

 

 Но Саул каза: Никой няма да бъде убит тоя ден; защото Господ днес извърши избавление в Израиля. 

 

 


14

 

 Тогава Самуил каза на людете: Дойдете да идем в Галгал и там да възобновим царството. 

 

 


15

 

 И така, всичките люде отидоха в Галгал, и поставиха Саула Цар пред Господа там в Галгал; там и пожертвуваха примирителни жертви пред Господа; и Саул и всичките Израилеви мъже се развеселиха там твърде много. 

 

 


1 Царе 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: