Bulgarian Bible

Числа 15

Числа

Index

Глава 16

1

 

 А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци, 

 

 


2

 

 дигнаха се против Моисея, с двеста и петдесет човеци от израилтяните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити мъже. 

 

 


3

 

 Събраха се, прочее, против Моисея и против Аарона и рекоха им: Стига ви толкоз! Цялото общество е свето, всеки един от тях, и Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното общество? 

 

 


4

 

 А Моисей, като чу това, падна на лицето си, 

 

 


5

 

 и говори на Корея и на цялата му дружина, казвайки: Утре Господ ще покаже кои са Негови, и кой е свет, и кого ще направи да се приближи при Него. Онзи, който Той избере ще направи да се приближи при Него. 

 

 


6

 

 Това направете: ти, Корее, и цялата ти дружина, вземете си кадилници, 

 

 


7

 

 турете в тях огън, и турете в тях темян пред Господа утре; и когато Господ избере, той ще бъде свет. Стига толкоз и вам, левийци! 

 

 


8

 

 И Моисей рече на Корея; Чуйте сега, вий левийци: 

 

 


9

 

 малко ли ви е това, гдето Израилевият Бог отдели вас от Израилевото общество, та ви направи да се приближавате при Него, за да вършите службата на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите? 

 

 


10

 

 Той те направи да се приближиш при Него, и заедно с тебе всичките ти братя левийците; а искате ли и свещенството? 

 

 


11

 

 Така, че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа; защото кой е Аарон, та да роптаете против него? 

 

 


12

 

 И Моисей изпрати да повикат Датана и Авирона, Елиавовите синове; а те отговориха: Няма да дойдем. 

 

 


13

 

 Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, та още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас? 

 

 


14

 

 При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? Няма да дойдем. 

 

 


15

 

 Тогава Моисей се разсърди много, и рече Господу: Не погледвай благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях, и никому от тях не съм сторил зло. 

 

 


16

 

 И Моисей рече на Корея: Утре ти и всичките, които си събрал, да се намерите пред Господа, - ти, и те, и Аарон; 

 

 


17

 

 и вземете всеки кадилницата си, турете в тях темян, и занесете пред Господа всеки кадилницата си, двеста и петдесет кадилници; също и ти и Аарон, - всеки своята кадилница. 

 

 


18

 

 Прочее, те взеха всеки кадилницата си, туриха огън в тях, туриха в тях и темян, и застанаха пред входа на шатъра за срещане заедно с Моисея и Аарона. 

 

 


19

 

 Корей събра против тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане; и Господната слава се яви на цялото общество. 

 

 


20

 

 Тогава Господ говори на Моисея и на Аарона, казвайки: 

 

 


21

 

 Отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг. 

 

 


22

 

 А те паднаха на лицата си и рекоха: О Боже, Боже на духовете на всяка твар! ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество? 

 

 


23

 

 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 

 

 


24

 

 Говори на обществото, казвайки: Отстъпете от жилищата на Корея, Датана и Авирона. 

 

 


25

 

 И тъй, Моисей стана та отиде при Датана и Авирона; подир него отидоха и Израилевите старейшини. 

 

 


26

 

 И говори на обществото, казвайки: Отстъпете, моля ви се от шатрите на тия нечестиви човеци, и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете всред всичките техни грехове. 

 

 


27

 

 И тъй, те навред отстъпиха от жилищата на Корея, Датана и Авирона; а Датан и Авирон излязоха та застанаха при входовете на шатрите си с жените си и малките си деца. 

 

 


28

 

 И рече Моисей: От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела, и че не ги правя от себе си; 

 

 


29

 

 ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил; 

 

 


30

 

 но ако Господ направи ново нещо, - ако отвори земята устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада*, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа. 

 

 


31

 

 Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна под тях. 

 

 


32

 

 Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви човеци и всичкия им имот. 

 

 


33

 

 Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри, и те погинаха отсред обществото. 

 

 


34

 

 А целият Израил, който бяха около тях, погинаха, като извикаха, думайки: Да не погълне земята и нас. 

 

 


35

 

 И огън излезе от Господа и пояде ония двеста и петдесет мъже, които принесоха темян. 

 

 


36

 

 След това Господ говори на Моисея, казвайки: 

 

 


37

 

 Кажи на Елеазара, син на свещеника Аарона, да прибере кадилниците отсред изгарянето; а ти разпръсни огъня нататък; защото свети са 

 

 


38

 

 кадилниците на тия човеци, които съгрешиха против своя си живот+, и нека ги направят на плочи за обковаване на олтара; понеже те ги принесоха пред Господа, и за това са свети; и те ще бъдат за знамение на израилтяните. 

 

 


39

 

 И тъй, свещеникът Елеазар прибра медните кадилници, които изгорелите бяха принесли; и направиха ги на плочи за обковаване на олтара, 

 

 


40

 

 да напомнюват на израилтяните, че никоя чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да пристъпва да принася темян пред Господа, за да не остане като Корея и дружината му. Това стори Елеазар , както Господ му рече чрез Моисея. 

 

 


41

 

 А на следния ден цялото общество израилтяни възроптаха против Моисея и Аарона, като казваха: Вие избихте Господните люде. 

 

 


42

 

 Но когато обществото се беше събрало против Моисея и Аарона погледнаха към шатъра за срещане, и ето, облакът го покри, и Господната слава се яви. 

 

 


43

 

 И Моисей и Аарон дойдоха пред шатъра за срещане. 

 

 


44

 

 И Господ говори на Моисея, казвайки: 

 

 


45

 

 Оттеглете се отсред това общество, за да ги погубя в един миг. Но те паднаха на лицата си. 

 

 


46

 

 Тогава Моисей рече на Аарона: Вземи кадилницата си, тури в нея огън от олтара, и тури на него темян та иди скоро в обществото и направи умилостивение за тях; защото гняв излезе от Господа, язвата почна. 

 

 


47

 

 Аарон, прочее, взе кадилницата си , както рече Моисей, и завтече се сред обществото; и, ето, язвата беше почнала между людете; и той тури темяна и направи умилостивение за людете. 

 

 


48

 

 А като застана между мъртвите и живите, язвата престана. 

 

 


49

 

 Умрелите от язвата бяха четиринадесет хиляди и седемстотин човеци, освен ония, които умряха в Кореевата работа. 

 

 


50

 

 И Аарон се върна при Моисея до входа на шатъра за срещане, защото язвата престана. 

 

 


Числа 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: