Bulgarian Bible

Числа 2

Числа

Index

Глава 3

1

 

 А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина. 

 

 


2

 

 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар. 

 

 


3

 

 Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват. 

 

 


4

 

 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона. 

 

 


5

 

 И Господ говори на Моисея, казвайки: 

 

 


6

 

 Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват. 

 

 


7

 

 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията. 

 

 


8

 

 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията. 

 

 


9

 

 И да дадеш левитете на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните. 

 

 


10

 

 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви. 

 

 


11

 

 Господ още говори на Моисея, казвайки: 

 

 


12

 

 Ето, Аз взех левитете измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитете ще бъдат Мои. 

 

 


13

 

 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова. 

 

 


14

 

 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки: 

 

 


15

 

 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре. 

 

 


16

 

 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано. 

 

 


17

 

 А синовете на Леви, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий. 

 

 


18

 

 И ето имената на гирсонците по семействата им: Левий и Семей; 

 

 


19

 

 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; 

 

 


20

 

 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове. 

 

 


21

 

 От Гирсона произлезе семейството Левиево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците. 

 

 


22

 

 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души. 

 

 


23

 

 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад. 

 

 


24

 

 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син. 

 

 


25

 

 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане, 

 

 


26

 

 дворните завеси, закривката на входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжетата му за цялата ме служба. 

 

 


27

 

 От Каата произлезе семейството на Амрамовците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците: тия са семействата на Каатовците. 

 

 


28

 

 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището. 

 

 


29

 

 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията. 

 

 


30

 

 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син. 

 

 


31

 

 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му. 

 

 


32

 

 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището. 

 

 


33

 

 От Мерария произлезе семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства. 

 

 


34

 

 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души. 

 

 


35

 

 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията. 

 

 


36

 

 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й, 

 

 


37

 

 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжетата им. 

 

 


38

 

 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който бе се приближил, да се умъртви. 

 

 


39

 

 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души. 

 

 


40

 

 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им. 

 

 


41

 

 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните. 

 

 


42

 

 И тъй Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда; 

 

 


43

 

 и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души. 

 

 


44

 

 Господ говори още на Моисея, казвайки: 

 

 


45

 

 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ. 

 

 


46

 

 А за откупуване на двестате седемдесет и три души, с които първородните измежду израилтяните са повече от левитите, 

 

 


47

 

 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери); 

 

 


48

 

 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му. 

 

 


49

 

 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените през размяна с левитите; 

 

 


50

 

 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището. 

 

 


51

 

 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея. 

 

 


Числа 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: