Bulgarian Bible

Изход 39

Изход

Index

Глава 40

1

 

 Тогава Господ говори на Моисея казвайки: 

 

 


2

 

 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане. 

 

 


3

 

 И да туриш в него ковчега за плочите не свидетелството и да закриеш ковчега с завесата. 

 

 


4

 

 Да внесеш трапезата, и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му. 

 

 


5

 

 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството, и да наместиш покривката за входа на скинията. 

 

 


6

 

 Да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане. 

 

 


7

 

 и да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него. 

 

 


8

 

 Да поставиш околния двор, и да окачиш покривката на дворния вход. 

 

 


9

 

 Да вземеш мирото за помазване, и да помажеш скинията и всичко що е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде света. 

 

 


10

 

 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет. 

 

 


11

 

 Да помажеш и умивалника и подложката му, та да го осветиш. 

 

 


12

 

 После да приведеш Аарона и синовете му пред входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода; 

 

 


13

 

 и да облечеш Аарона с светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да Ми свещенодействува; 

 

 


14

 

 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони, 

 

 


15

 

 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения. 

 

 


16

 

 И Моисей направи всичко, според както Господ му заповяда; така направи. 

 

 


17

 

 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна. 

 

 


18

 

 Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските й, намести лостовете й изправи стълбовете й. 

 

 


19

 

 И разпростря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисея. 

 

 


20

 

 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега. 

 

 


21

 

 И внесе ковчега в скинията, и окачи покривателната завеса та с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисея. 

 

 


22

 

 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата; 

 

 


23

 

 и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея. 

 

 


24

 

 Тури светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата; 

 

 


25

 

 и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея. 

 

 


26

 

 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата; 

 

 


27

 

 и накади над него с благовонен темян, според както Господ беше заповядал на Моисея. 

 

 


28

 

 Окачи покривката за входа на скинията. 

 

 


29

 

 Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, сиреч шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисея. 

 

 


30

 

 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият, 

 

 


31

 

 (и Моисей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си; 

 

 


32

 

 когато влизаха в шатъра за срещане, и когато пристъпваха при олтара, миеха се, според както Господ беше заповядал на Моисея. 

 

 


33

 

 И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей свърши делото. 

 

 


34

 

 Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията. 

 

 


35

 

 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията. 

 

 


36

 

 И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания; 

 

 


37

 

 но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му. 

 

 


38

 

 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания. 

 

 


Левит 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: