Bulgarian Bible

Изход 35

Изход

Index

Глава 36

1

 

 Моисей каза още: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа, за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал. 

 

 


2

 

 Тогава Моисей повика Веселеила, Елиава и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши; 

 

 


3

 

 и те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси, 

 

 


4

 

 всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше, 

 

 


5

 

 та говориха на Моисея, казвайки: Людете донасят много повече отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се върши. 

 

 


6

 

 Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, людете се въздържаха та не принасяха вече. 

 

 


7

 

 Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и даже повече. 

 

 


8

 

 И всичките изкусни мъже измежду ония, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях навезаха изкусно изработени херувими. 

 

 


9

 

 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка. 

 

 


10

 

 И скачи петте завеси една с друга, и другите пет завеси скачи една с друга. 

 

 


11

 

 И направи сини петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. 

 

 


12

 

 Петдесет петелки направи на едната завеса, и петдесет петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петелките бяха една срещу друга. 

 

 


13

 

 Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло. 

 

 


14

 

 После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи; 

 

 


15

 

 дължината на всяка завеса бе тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка. 

 

 


16

 

 И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно. 

 

 


17

 

 И направи петдесет петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси и петдесет петелки по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси. 

 

 


18

 

 Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло. 

 

 


19

 

 И направи покрив на скинията от червено боядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи. 

 

 


20

 

 И направи дъските на скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени. 

 

 


21

 

 Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и широчината на всяка дъска лакът и половина. 

 

 


22

 

 Във всяка дъска имаше по два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията. 

 

 


23

 

 И направи дъските за скинията двадесет дъски за южната страна, към пладне; 

 

 


24

 

 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа. 

 

 


25

 

 Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски, 

 

 


26

 

 и четиридесетте им сребърни подложки две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска. 

 

 


27

 

 А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски. 

 

 


28

 

 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна. 

 

 


29

 

 Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете дъски на двата ъгъла. 

 

 


30

 

 Така бяха осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска. 

 

 


31

 

 И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията, 

 

 


32

 

 пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. 

 

 


33

 

 И направи средният лост да преминава през средата на дъските от край до край. 

 

 


34

 

 И обкова дъските със злато, и направи колелцата им от злато за влагалища на лостовете и обкова лостовете със злато. 

 

 


35

 

 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и навеза на нея изкусно изработени херувими. 

 

 


36

 

 И направи на нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки. 

 

 


37

 

 Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон, 

 

 


38

 

 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни. 

 

 


Изход 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: