Bulgarian Bible

Изход 34

Изход

Index

Глава 35

1

 

 Подир това Моисей събра цялото общество израилтяни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите. 

 

 


2

 

 Шест дена да се работи; а седмият ден да ви бъде свет, събота за почивка посветена Господу; всеки, който работи в тоя ден, да се умъртви. 

 

 


3

 

 В съботен ден да не кладате огън в никое от жилищата си. 

 

 


4

 

 Моисей още говори на цялото общество израилтяни, казвайки: Ето какво заповяда Господ, като каза: 

 

 


5

 

 Съберете помежду си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа; злато, сребро и мед, 

 

 


6

 

 синьо, мораво, червено, висон и козина, 

 

 


7

 

 червено боядисани овчи кожи и язовски* кожи, ситимово дърво, 

 

 


8

 

 масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, 

 

 


9

 

 ониксови камъни, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника. 

 

 


10

 

 И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, та да се направи всичко, което заповяда Господ: 

 

 


11

 

 скинията, покривката й, покривалото й, куките й, дъските й, лостовете й, стълбовете й и подложките й; 

 

 


12

 

 ковчега и върлините му, умилостивилището, и закривателната завеса; 

 

 


13

 

 трапезата и върлините й със всичките й прибори, и хлябът за постоянно приношение; 

 

 


14

 

 тоже и светилника за осветление с приборите му, светилата му, и маслото за осветление; 

 

 


15

 

 кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния темян, входната покривка за входа на скинията; 

 

 


16

 

 олтара за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му, и всичките му прибори, умивалника и подножието му; 

 

 


17

 

 завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и закривката за дворния вход; 

 

 


18

 

 коловете за скинията и клоновете за двора с въжетата им; 

 

 


19

 

 служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарона, и одеждите за синовете му, за да свещенодействуват. 

 

 


20

 

 Тогава цялото общество на израилтяните си отиде от Моисеевото лице. 

 

 


21

 

 И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, когото духа разполагаше, и донесоха принос Господу за направата на шатъра за срещане и за всяка служба, и за светите одежди. 

 

 


22

 

 Дойдоха, мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обеци, пръстени, мъниста и всякакви златни неща, - както и всички, които принесоха какъв да бил златен принос Господу. 

 

 


23

 

 И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червено боядисани овчи кожи и язовски* кожи, принесоха ги. 

 

 


24

 

 Всички, които можаха да направяп принос от сребро и мед, принесоха принос Господу; и всички, у които се намираше ситимово дърво, за каква да било работа на службата, принесоха ги. 

 

 


25

 

 Тоже и всяка жена, която имаше мъдро сърце, предеше с ръцете си и принасяше напреденото - синьото, моравото, червеното и висона. 

 

 


26

 

 Всичките жени, чието сърце ги подбуждаше, и които умееха, предяха козината. 

 

 


27

 

 А началниците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника, 

 

 


28

 

 и ароматите, и маслото за осветление, и за мирото за помазване, и за благоуханния темян. 

 

 


29

 

 Израилтяните принесоха доброволен принос Господу, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каква да било работа, която Господ чрез Моисея заповяда да се направи. 

 

 


30

 

 Тогава рече Моисей на израилтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеила, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе, 

 

 


31

 

 и го изпълни с Божия дух в мъдрост разум, знание и всякакво изкусно работене, 

 

 


32

 

 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро, мед; 

 

 


33

 

 да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, и да работи всяка художествена работа. 

 

 


34

 

 И Той тури в неговото сърце, и в сърцето на Елиава, Ахисамаховия син, от Давидовото племе, да поучават. 

 

 


35

 

 Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник, и на везач в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач, с една дума, работа на ония, които вършат каква да било работа, и на ония, които изобретяват художествени изделия. 

 

 


Изход 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: