Bulgarian Bible

Изход 24

Изход

Index

Глава 25

1

 

 Тогава Господ говори на Моисея казвайки: 

 

 


2

 

 Кажи на израилтяните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за Мене. 

 

 


3

 

 И ето какъв принос ще приемете от тях; злато, сребро и мед, 

 

 


4

 

 синьо, мораво, червено, висон, и козина, 

 

 


5

 

 червено боядисани овнешки кожи и язовски* кожи, ситимово дърво+, 

 

 


6

 

 масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, 

 

 


7

 

 оникси, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника. 

 

 


8

 

 И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях. 

 

 


9

 

 По всичко, което ти показвам - образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, - така да я направите. 

 

 


10

 

 Да направите ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. 

 

 


11

 

 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо. 

 

 


12

 

 И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна. 

 

 


13

 

 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да го обковеш със злато, 

 

 


14

 

 па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях. 

 

 


15

 

 Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него. 

 

 


16

 

 И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам. 

 

 


17

 

 Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко. 

 

 


18

 

 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището. 

 

 


19

 

 Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края. 

 

 


20

 

 И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите. 

 

 


21

 

 И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. 

 

 


22

 

 Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ви заповядам за израилтяните. 

 

 


23

 

 Да направиш трапеза от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока. 

 

 


24

 

 Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец на около. 

 

 


25

 

 Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й. 

 

 


26

 

 Да й направиш и четири златни колелца, и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й нозе. 

 

 


27

 

 Колелцата да бъдат до самия перваз, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата. 

 

 


28

 

 Върлините ще направиш от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях. 

 

 


29

 

 И да направиш блюдата й, темянниците й, поливалниците й, и тасовете й, за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш. 

 

 


30

 

 И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред Мен. 

 

 


31

 

 Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него. 

 

 


32

 

 От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна. 

 

 


33

 

 На единия клон да има три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника. 

 

 


34

 

 И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им. 

 

 


35

 

 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него. 

 

 


36

 

 Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато. 

 

 


37

 

 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му. 

 

 


38

 

 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато. 

 

 


39

 

 От един талант чисто злато да се направи той и всички тия прибори. 

 

 


40

 

 Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината. 

 

 


Изход 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: