Bulgarian Bible

Изход 12

Изход

Index

Глава 13

1

 

 Господ говори още на Моисея казвайки: 

 

 


2

 

 Посвети на Мене всяко първородно, всяко, което отваря утроба между израилтяните - и човек и животно; то е Мое. 

 

 


3

 

 Тогава рече Моисей на людете: Помнете тоя ден, в който излязохте из Египет, из дома на робството; защото със силна ръка Господ ви избави от там. Никой да не яде квасно. 

 

 


4

 

 Вие излизате днес в месец Авив. 

 

 


5

 

 И когато Господ те въведе в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, евейците и евусейците, за която се кле на бащите ти, че ще ти я даде, земя гдето текат мляко и мед, тогава ще пазиш тая служба в тоя месец. 

 

 


6

 

 Седем дни ще ядеш безквасно; и седмият ден ще бъде празник Господу. 

 

 


7

 

 Безквасно ще се яде през седем дни; и да се не намери у тебе квас, из всичките твои предели. 

 

 


8

 

 И в оня ден ще обясниш на сина си, като речеш: Това правя поради онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет. 

 

 


9

 

 Това ще ти бъде за белег на ръката, и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти; защото със силна ръка Господ те изведе из Египет. 

 

 


10

 

 Прочее, ще пазиш тая наредба всяка година на времето й. 

 

 


11

 

 А когато Господ те въведе в Ханаанската земя, както се закле на тебе и на бащите ти, и ти я даде, 

 

 


12

 

 тогава ще отделяш за Господа всичко, което отваря утроба, и всяко твое първородно от животно; мъжките да бъдат на Господа. 

 

 


13

 

 А всяко първородно от осел ще откупиш с агне или яре; и ако не искаш да го откупиш, тогава ще му пресечеш врата. Ще откупиш и всеки първороден човек между синовете си. 

 

 


14

 

 После, като те запита синът ти, казвайки: Що е това? ще му казваш: Със силна ръка ни изведе Господ из Египет, из дома на робството; 

 

 


15

 

 понеже, когато Фараон не скланяше да ни пусне, Господ уби всяко първородно в Египетската земя, първородно на човек и първородно на животно; а всеки първороден от синовете си откупувам. 

 

 


16

 

 Това ще бъде за белег на ръката ти и за надчелие между очите ти; понеже със силна ръка Господ ни изведе из Египет. 

 

 


17

 

 А когато Фараон пусна людете, Бог не ги преведе през пътя за Филистимската земя, при все че това беше близкият път; защото Бог рече: Да не би да се разкаят людете, като видят война и да се върнат в Египет. 

 

 


18

 

 Но Бог поведе людете по околен път през пустинята към Червеното море. А израилтяните излязоха от Египетската земя въоръжени. 

 

 


19

 

 И Моисей взе със себе си костите на Иосифа; защото той беше строго заклел израилтяните, като каза: Бог непременно ще ви посети; тогава ще занесете със себе си костите ми от тука. 

 

 


20

 

 И като тръгнаха от Сикхот, разположиха се на стан в Етам, към краищата на пустинята. 

 

 


21

 

 И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем. 

 

 


22

 

 Той не отнемаше отпред людете облачния стълб денем, нито огнания стълб нощем. 

 

 


Изход 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: