Bulgarian Bible

Изход 5

Изход

Index

Глава 6

1

 

 А Господ каза на Моисея: Сега ще видиш, какво ще сторя на Фараона: защото под силна ръка ще ги пусне и под силна ръка ще ги изпъди из земята. 

 

 


2

 

 Бог говори още на Моисея казвайки: Аз съм Иеова. 

 

 


3

 

 Явих се на Авраама, на Исаака и на Якова с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си Иеова. 

 

 


4

 

 Поставих още и завета Си с тях, да им дам Ханаанската земя, земята в която бяха пришелци при пребиванията си. 

 

 


5

 

 При това чух пъшкането на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета. 

 

 


6

 

 Затова, кажи на израилтяните: Аз съм Иеова; ще ви изведа изпод товарите на египтяните, ще ви избавя от робството ви под тях, и ще ви откупя с издигната мишца и с велики съдби. 

 

 


7

 

 Ще ви взема за Мои люде, и ще бъда ваш Бог; и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, който ви извеждам изпод египетските товари. 

 

 


8

 

 И ще ви въведа в земята, за която съм се клел*, че ще я дам на Аарона, на Исаака и на Якова; и ще я дам на вас за наследство. Аз съм Иеова. 

 

 


9

 

 И Моисей говори така на израилтяните; но поради утеснението на душите си и поради жестокото си робуване те не послишаха Моисея. 

 

 


10

 

 Подир това Господ говори на Моисея, казвайки: 

 

 


11

 

 Влез при египетския цар Фараона и му кажи да пусне израилтяните из земята си. 

 

 


12

 

 Но Моисей говори пред Господа, казвайки: Ето, израилтяните на ме послушаха; тогава как ще ме послуша Фараон, като съм с вързани+ устни? 

 

 


13

 

 Затова Господ говори на Моисея и на Аарона, та им даде поръчки до израилтяните и до египетския цар Фараон, да изведат израилтяните из Египетската земя. 

 

 


14

 

 Ето родоначалниците на бащините домове на Аарона и Моисея; синове на Рувима, Израилевия първороден: Енох, Фалу, Есрон и Хармий; тия са Рувимови семейства. 

 

 


15

 

 Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин и Сохар, и Саул, син на ханаанка; тия са Симеонови семейства. 

 

 


16

 

 Имената на Левиевите синове, според поколенията им са тия: Гирсон, Каат и Мерарий; и годините на Левиевия живот станаха сто тридесет и седем години. 

 

 


17

 

 Синовете на Гирсон са Ливний и Семей, по семействата им. 

 

 


18

 

 И синовете на Каата са: Амрам, Исаак, Хеврон и Озиил; и годините на Каатовия живот станаха сто тридесет и три години. 

 

 


19

 

 И синовете на Мерария са: Маалий и Мусий. Тия са Левиевите семейства според поколенията им. 

 

 


20

 

 И Амрам взе за жена леля си Иохаведа, която му роди Аарона и Моисея; и годините на Амрамовия живот станаха сто тридесет и седем години. 

 

 


21

 

 И синовете на Исаара са: Коре, Нефег и Зехрий. 

 

 


22

 

 И синовете на Озиила са: Мисаил, Елисафан и Ситрий. 

 

 


23

 

 И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара. 

 

 


24

 

 И синовете на Корея са: Асир, Елкана и Авиасаф; тия са Кореевите семейства. 

 

 


25

 

 И Аароновия син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финееса. Тия са родоначалниците на бащините домове на Левитите според семействата им. 

 

 


26

 

 Тия са същите Аарон и Моисей, на които Господ рече: Изведете израилтяните из Египетската земя, според войнствата им. 

 

 


27

 

 Тия са, които говориха на египетския цар Фараона, за да изведат израилтяните из Египет; тия са същите Моисей и Аарон. 

 

 


28

 

 И в същия ден, когато говори Господ на Моисея в Египетската земя, 

 

 


29

 

 Господ говори на Моисея, казвайки: Аз съм Иеова, кажи на Египетския цар Фараон всичко що ти казвам. 

 

 


30

 

 А Моисей рече пред Господа: Ето, аз съм с вързани устни; и как ще ме послуша Фараон? 

 

 


Изход 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: