Bulgarian Bible

Битие 44

Битие

Index

Глава 45

1

 

 Тогава Иосиф не може вече да се стърпи пред всички ония, които стояха пред него, и извика: Изведете всички отпред мене. И не остана никой при Иосифа, когато той се откри на братята си. 

 

 


2

 

 И заплака с глас, та египтяните чуха; чу още и Фараоновият дом. 

 

 


3

 

 И Иосиф каза на братята си: Аз съм Иосиф. Баща ми жив ли е още? Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. 

 

 


4

 

 Тогава Иосиф рече на братята си: Елате близо до мен, моля ви. И те се приближиха. И рече: Аз съм брат ви Иосиф, когото вие продадохте в Египет. 

 

 


5

 

 Сега, не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. 

 

 


6

 

 Защото вече две години гладът върлува в страната; а остават още пет години, в които не ще има ни оране, ни жетва. 

 

 


7

 

 Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. 

 

 


8

 

 И тъй, не ме изпратихте вие тук, но Бог, който ме и направи отец на Фараона, господар на целия му дом и управител на цялата Египетска земя. 

 

 


9

 

 Бързайте, идете при баща ми и му речете: Така казва синът ти Иосиф: Бог ме постави господар над целия Египет; ела при мене незабавно. 

 

 


10

 

 Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо при мене, ти, чадата ти, и внуците ти, стадата ти, добитъкът ти и всичко що имаш. 

 

 


11

 

 Там ще те храня, (защото остават още пет години на глад), за да не изпаднеш в немотия, ти, домът ти и всичко що имаш. 

 

 


12

 

 И гледайте, вашите очи и очите на брата ми Вениамина виждат, че моите уста ви говорят. 

 

 


13

 

 И разкажете на баща ми всичката ми слава в Египет и всичко що видяхте; и бързо доведете баща ми тука. 

 

 


14

 

 Тогава падна на врата на брата си Вениамина и плака, плака и Вениамина на неговия врат. 

 

 


15

 

 И целуна всичките си братя и плака над тях; и след това братята му се разговаряха с него. 

 

 


16

 

 И известие за това се чу във Фараоновия дом, като казаха: Иосифовите братя са дошли; и това стана угодно на Фараона и на слугите му. 

 

 


17

 

 И Фараон рече на Иосифа: Кажи на братята си: Така направете: натоварете животните си и тръгнете, идете в Ханаанската земя. 

 

 


18

 

 И като вземете баща си и челядите си, елате при мене; и аз ще ви дам благата на Египетската земя, и ще се храните с тлъстината на земята. 

 

 


19

 

 А на тебе заповядвам да им речеш : Така сторете: вземете коли от Египетската земя за децата си и за жените си и доведете баща си и елате. 

 

 


20

 

 При това, не жалете вещите си, защото благата на цялата Египетска земя ще бъдат ваши. 

 

 


21

 

 И синовете на Израиля сториха така; и Иосиф им даде коли, според Фараоновата заповед, даде им и храна за из пътя. 

 

 


22

 

 На всеки от тях даде дрехи за премяна; а на Вениамина даде триста сребърника и дрехи за пет премени. 

 

 


23

 

 И на баща си изпрати десет осли натоварени с Египетски блага, десет ослици натоварени с жито и хляб, и храна за баща си за из пътя. 

 

 


24

 

 Така изпрати братята си та си отидоха; и поръча им: Да не се карате по пътя. 

 

 


25

 

 И тъй, те излязоха от Египет та дойдоха в Ханаанската земя, при баща си Якова. 

 

 


26

 

 И известиха му, казвайки: Иосиф е още жив и е управител на цялата Египетска земя. А сърцето му примря, защото не ги вярваше. 

 

 


27

 

 Но те му разказаха всичко, което Иосиф им беше говорил; и като видя колите, които Иосиф бе изпратил да го вземат, духът на баща им Якова се съживи. 

 

 


28

 

 И рече Израил: Доволно е; син ми Иосиф е още жив, ще ида и ще го видя преди да умра. 

 

 


Битие 46

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: