Bulgarian Bible

Битие 26

Битие

Index

Глава 27

1

 

 Когато остаря Исаак и очите му отслабнаха, та не можеше да види, повика по-големия си син Исав и му рече: Синко. А той му рече: Ето ме. 

 

 


2

 

 Тогава той му каза: Виж сега, аз вече остарях; не зная кой ден ще умра; 

 

 


3

 

 вземи, прочее, още сега оръжията си, тула си и лъка си, излез на полето и улови ми лов, 

 

 


4

 

 та ми сготви вкусно ястие, каквото аз обичам и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми преди да умра. 

 

 


5

 

 А Ревека чу, когато говореше Исаак на сина си Исава. И Исав отиде на полето да улови лов и го донесе. 

 

 


6

 

 Тогава Ревека продума на сина си Якова, казвайки: Виж, аз чух баща ти да говори на брата ти с тия думи: 

 

 


7

 

 Донеси ми лов и сготви ми вкусно ястие, за да ям и да те благословя пред Господа преди да умра. 

 

 


8

 

 Сега, прочее, синко, каквото ти поръчам, послушай думите ми. 

 

 


9

 

 Иди още сега в стадото и донеси ми от там две добри ярета, и аз ще сготвя вкусно ястие за баща ти, каквото той обича; 

 

 


10

 

 и ти ще го принесеш на баща си да яде, за да те благослови преди да умре. 

 

 


11

 

 Но Яков рече на майка си Ревека: Виж, брат ми Исав е космат, а аз съм гладък. 

 

 


12

 

 Може би ще ме попипа баща ми и аз ще се явя пред него като измамник, та ще навлека на себе си проклятие, а не благословение. 

 

 


13

 

 А майка му рече: Нека твоето проклятие падне върху мене, синко, само послушай думите ми и иди, та ми ги донеси. 

 

 


14

 

 И тъй, той отиде, взе ги и ги донесе на майка си; и майка му сготви вкусно ястие, каквото баща му обичаше. 

 

 


15

 

 После Ревека взе по-добрите дрехи на по-стария си син, Исава, които се намираха вкъщи при нея и с тях облече по-младия си син, Якова. 

 

 


16

 

 И зави ръцете му и гладкото на шията му с ярешките кожи. 

 

 


17

 

 Тогава даде в ръцете на сина си Якова вкусното ястие и хляба, които бе приготвила. 

 

 


18

 

 И тъй, той отиде при баща си и рече: Тате. А Исаак рече: Ето ме. Кой си ти, синко? 

 

 


19

 

 И Яков рече на баща си: Аз съм първородният ти Исав; сторих каквото ми поръча; стани, моля ти се, седни и яж от лова ми, за да ме благослови душата ти. 

 

 


20

 

 Но Исаак рече на сина си: Как стана, синко, че го намери толкова скоро? А той рече: Защото Господ, твоят Бог, ми даде добър успех. 

 

 


21

 

 Тогава Исаак рече на Якова: Моля, синко, приближи се, за да те попипам дали си същият ми син, Исав, или не. 

 

 


22

 

 И приближи се Яков при баща си Исаака; и той, като го попипа, рече: Гласът е глас Яковов, а ръцете са ръце Исавови. 

 

 


23

 

 И не го позна, защото ръцете му бяха космати, като ръцете на брата му Исава; и благослови го. 

 

 


24

 

 И каза: Ти ли си същият ми син, Исав? А той рече: Аз. 

 

 


25

 

 Тогава каза: Принеси ми и ще ям от лова на сина си, за да те благослови душата ми. И принесе му, та яде; донесе му и вино, та пи. 

 

 


26

 

 А баща му Исаак му рече: Приближи се сега и целуни ме, синко. 

 

 


27

 

 И той се приближи, та го целуна; и Исаак помириса дъха на облеклото му и го благослови, казвайки: - Ето, дъхът на сина ми е като дъх на поле, което е благословил Господ. 

 

 


28

 

 Бог да ти даде от росата на небето и от И от тлъстината на земята, И изобилие на жито и на вино. 

 

 


29

 

 Племена да ти слугуват И народи да ти се покланят; Бъди господар на братята си, И да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, И благословен всеки, който те благославя. 

 

 


30

 

 Щом като свърши Исаак да благославя Якова и Якова току що се беше разделил с баща си Исаака, дойде брат му Исав от лова си. 

 

 


31

 

 Също и той сготви вкусно ястие, принесе на баща си и му рече: Да стане баща ми и да яде от лова на сина си, за да ме благослови душата ти, 

 

 


32

 

 А баща му Исаак му рече: Кой си ти? И той каза: Аз съм син ти, първородният ти, Исав. 

 

 


33

 

 Тогава Исаак се разтрепера твърде много и каза: А кой ще е оня, който улови лов и ми принесе, та ядох от всичко преди да дойдеш ти, и го благослових?- Да! И благословен ще бъде. 

 

 


34

 

 Когато чу Исав бащините си думи, извика със силен и жалостен вик, и рече на баща си: Благослови ме, ей мене, тате. 

 

 


35

 

 А той рече: Брат ти дойде с измама и взе твоето благословение. 

 

 


36

 

 И рече Исав : Право са го нарекли Яков, защото сега втори път той ме е изместил: отне първородството ми и, ето, сега е отнел и благословението ми. И рече: Не си ли задържал за мене благословение? 

 

 


37

 

 А Исаак в отговор рече на Исава: Ето, поставих го господар над тебе, направих всичките му братя негови слуги и надарих го с жито и вино; какво, прочее, да сторя за тебе, синко? 

 

 


38

 

 И Исав рече на баща си: Само едно ли благословение имаш, тате? Благослови ме, ей мене, тате. И Исав плака с висок глас. 

 

 


39

 

 Тогава баща му Исаак в отговор му каза: Ето, твоето желание ще бъде в тлъстите места на земята, Наросявани от небето горе; 

 

 


40

 

 С ножа си ще живееш, а на брата си ще слугуваш; Но когато въстанеш Ще строшиш ярема му от врата си. 

 

 


41

 

 И Исав мразеше Якова поради благословението, с което баща му го благослови. И думаше Исав в сърцето си: Скоро ще настанат дните, когато ще оплакваме баща си, тогава ще убия брата си Якова. 

 

 


42

 

 И казаха на Ревека думите на по-стария й син, Исав; затова тя прати да повикат по-младия й син,Якова, и му рече: Виж, брат ти Исав се утешава относно тебе, че ще те убие. 

 

 


43

 

 Сега, прочее, синко, послушай думите ми: стани, та бягай при брата му Лавана в Харан, 

 

 


44

 

 и поживей при него известно време, догде премине яростта на брата ти, 

 

 


45

 

 догде премине от тебе гнева на брата ти и той забрави това, което си му сторил; тогава ще пратя да те доведат от там. Защо да се лиша и от двама ви в един ден? 

 

 


46

 

 И Ревека каза на Исаака: Омръзна ми живота поради хетейските дъщери. Ако Яков вземе жена от хетейските дъщери, каквито са тия от дъщерите на тая земя, защо живея? 

 

 


Битие 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: